BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Problem cen transakcyjnych w polskim systemie podatkowym
The Problem of Transaction Prices in Polish Tax System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 399-406
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Korporacje międzynarodowe, System podatkowy, Ceny transferowe, Regulacje prawne, Ekspansja międzynarodowa
International corporation, Tax system, Transfer pricing, Legal regulations, International expansion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowoczesna gospodarka świata charakteryzuje się dominacją wielkich korporacji międzynarodowych, które działają w wielu krajach poprzez oddziały lub filie kontrolowane przez centralę. Ekspansja międzynarodowa takich korporacji wiąże się z próbą optymalizacji ich obciążeń podatkowych m.in. poprzez zarządzanie cenami w obrocie wewnątrz grupy, czyli "przesuwaniem dochodów" z krajów o wyższej efektywnej stopie podatkowej do krajów o relatywnie niższych obciążeniach. Jest to możliwe tylko przy zastosowaniu tzw. "cen transakcyjnych" lub "cen transferowych". Pojawia się zatem ryzyko nierównego podziału dochodów pomiędzy połączonymi ze sobą podmiotami i w ten sposób nieuczciwy podział podatku dochodowego między budżetami tych krajów. Organy podatkowe w poszczególnych krajach świadome tej sytuacja, wprowadzają do swojego ustawodawstwa rozwiązania ograniczające możliwość "przesuwania dochodów" przez podmioty powiązane, funkcjonujące w ramach korporacji międzynarodowych. Regulacje prawno-podatkowe w zakresie zwalczania cen transakcyjnych są stosowane również w Polsce.

Modern world economy is characterized by the domination of huge, corporate type, international companies, therefore organizations that operate in many countries by means of branches or departments controlled by the head office. Emergence and development of entities linked that way is undoubtedly a sign of progressive globalization. Expansion of international corporation does not result in increase of budget tax incomes. There can be observed a transfer of incomes from countries with relatively higher tax burden to the countries with law effective tax rate or even with lack of taxation. Companies gain huge profits that are not economically justified. It is possible only while applying non-market transaction prices. The benefits from transfer pricing are not available for companies operating in one country scale. Therefore, there appears a risk of unequal redistribution of incomes between linked entities operating in different countries and in that way unfair division of tax incomes between those countries' budgets. Conscious of that situation on the global market, tax authorities of many countries have been taking up activities aiming at limitation of income transfer for many years. Legal and tax regulations in the field of combating non-market transaction prices are applied also by Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ceny transferowe w Polsce. Raport z badania, Ernst & Young, Warszawa 2004.
  2. Jamroży M.: Ceny transferowe w planowaniu podatkowym. Ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa 2005, s. 5.
  3. Kabat A., Biegalski A.: Decyzje w sprawach ustalania cen transakcyjnych. "Prawo i Podatki" grudzień 2005.
  4. Krzewski M., Michalak S.: Ceny transferowe. Opodatkowanie transakcji między podmiotami powiązanymi. Difin, Warszawa 2000, s. 10.
  5. Mika J.F.: Ceny transferowe. Odpowiedzialność karna skarbowa, dokumentacje podatkowe. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 12.
  6. Sojak S., Boćkowski D.: Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 16.
  7. Sojak S.: Ceny transferowe. Teoria praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 11.
  8. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, OECD.
  9. Wyciślok J.: Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu