BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomkiewicz Jacek (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Członkostwo w UE jako wyzwanie dla systemu finansów publicznych w Polsce
EU Membership as a Challenge for Public Finance in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 407-414, tab., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Finanse WE, Integracja gospodarcza Polski z UE, Procesy dostosowawcze do wymagań UE
Public finance, EC finance, Poland's economic integration with the EU, Demand adjustment process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tekstu jest wskazanie skutków akcesji do UE Polski i innych krajów posocjalistycznych dla systemu finansów publicznych nowych członków. Obok oczywistych korzyści z wejścia do UE, trzeba także pamiętać, że z punktu widzenia systemu finansów publicznych członkostwo w UE oznacza spore koszty, co wymaga dostosowań strukturalnych. Struktura tekstu jest następująca: najpierw zostaje przedstawiona sytuacja fiskalna w krajach posocjalistycznych, które stały się członkami UE w 2004 roku. Następnie przedstawione zostaną wyzwania, jakie stoją przed polskim systemem finansów publicznych w związku z członkostwem w EU oraz argumenty wskazujące na słabą pozycję polityczną nowych członków UE. Dane, które są prezentowane pokazują obraz w latach 2004-2006, gdyż celem autora jest pokazanie sytuacji w finansach publicznych w pierwszych latach po wejściu do UE. (fragment tekstu)

Goal of the paper is to present experience of first years Polish membership in the EU from the point of view of public finance system. Despite obvious positive (also in the financial term) balance of EU membership, author shows that EU accession means also quite big challenge for fiscal policy in Poland. By the challenge is meant especially cost of financing EU membership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Coriccelli F., Ercolani M.: Cyclical and Structural Deficits on the Road to Accession: Fiscal Rules for an Enlarged European Union. CEPR Discussion Paper, nr 3672, London 2002.
  2. Kołodko G.W.: Od szkoku do terapii. Poltext, Warszawa 2000.
  3. Nuti M.D.: Alternative Fiscal Rules for the New EU Member States. TIGER Working Paper Series 84 Warsaw, March 2006.
  4. Stabryła K.: Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE. Master of Business Administration No. 6, Warszawa 2005.
  5. Tanzi V.: Fiscal Reform Over Ten Years of Transition. IMF Working Paper No.00/113, Washington DC 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu