BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walasik Artur (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Teoretyczne koncepcje finansowej aktywności władzy publicznej
The Theoretical Approaches to the Financial Activity of Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 423-427, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Teoria wyboru publicznego, Finanse publiczne, Polityka finansowa państwa, Teoria finansów
Public choice theory, Public finance, State financial policy, Financial theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Finansowa aktywność władzy publicznej, która obejmuje w szczególności procesy gromadzenia i rozdysponowania funduszy publicznych, wywołuje szereg konsekwencji zarówno w wymiarze gospodarczym, społecznym, jak i politycznym. Niezależnie od finansowych, konieczne jest wskazanie również aksjologicznych, politycznych oraz społecznych aspektów działalności władzy publicznej. Różne przesłanki podejmowanych decyzji dotyczących zaspokojenia popytu władzy publicznej na pieniądz oraz realizacji wydatków publicznych skłaniają do poszukiwania teoretycznych podstaw badania tych zjawisk. Intensyfikacja dyskursu naukowego przyczynia się do formułowania teoretycznych koncepcji finansowej aktywności władzy publicznej. Przedmiotem rozważań będzie wskazanie założeń metodologicznych i aksjologicznych dwóch teorii finansów publicznych: normatywnej oraz pozytywnej. (fragment tekstu)

The aim of paper is to review two complementary approaches to the public finance. The first one called a normative approach to financial activity of government is based on the fundamentals of the economics of welfare. The public finance could be investigated in the manner of equations construction, what determines both methodological and axiological background. The second one is a positive approach to government finance and could be related to public choice school methodological achievements. The public finance could be treated as the means of solving interests conflict among social groups. Methodological foundations as well as axiology of announced approaches are declared. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A.B.: James M. Buchanan’s Contributions to Economics. „Scandinavian Journal of Economics” 1987 (vol. 89), nr 1.
 2. Becker G.S.: A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence. „Quarterly Journal of Economics” 1983 (vol. 98), nr 3, s. 371-400.
 3. Bentham J.: Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. PWN, Warszawa 1958.
 4. Black D.: On the Rationale of Group Decision-Making. „Journal of Political Economy” 1948 (vol. 56), nr 1, s. 23-34.
 5. Buchanan J.M.: Finanse publiczne w warunkach demokracji. Systemy fiskalne a decyzje indywidualne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 256 258.
 6. Buchanan J.M.: The Constitution of Economic Policy. „American Economic Review” 1987 (vol. 77), nr 3, s. 243-246.
 7. Classics in the theory of public finance. Red. R.A. Musgrave, A.T. Peacock. Macmillan, London-New York 1958.
 8. Congleton R.D.: The Median Voter Model. [w:] The Encyclopedia of Public Choice. Red. C.K. Rowley, F. Schneider. Kluwer Academic Press, Dordrecht-Boston 2004.
 9. Cordes J.J.: Reconciling normative and positive theories of government. „American Economic Review” 1997 (vol. 87), nr 2, s. 169.
 10. Downs A.: An Economic Theory of Democracy. Harper & Row, New York 1957.
 11. Hicks J.R.: The Foundations of Welfare Economics. „Economic Journal” 1939 (vol. 49), Iss. 296, s. 696-712.
 12. Kaldor N.: Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. „Economic Journal” 1939 (vol. 49), Iss. 295, s. 549-552.
 13. Kot S.M., Tatar J.: Holistyczna koncepcja dobrobytu. [w:] Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Red. S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 189-228.
 14. Kozłowa K., Entow R.: Teoria ceny. PWE, Warszawa 1975, s. 42-58.
 15. Lambert P.J.: The Distribution and Redistribution of Income. Manchester University Press, Manchester-New York 2001, s. 86.
 16. Lange O.: Podstawy ekonomii dobrobytu.[w:] O. Lange: Wybór pism. T. 1, PWN, Warszawa 1990, s. 200-201.
 17. Lerner A.: The Economics of Control. Principles of Welfare Economics. The Macmillan Company, New York 1959, s. 7-22.
 18. Montemartini G.: The Fundamental Principles of A Pure Theory of Public Finance, s. 138.
 19. Pantaleoni M.: Contribution to the Theory of the Distribution of Public Expenditure, s.19.
 20. Persson T., Tabellini G.: Political Economics. Explaining Economic Policy. MIT Press, Cambridge-London 2000, s. 117-118.
 21. Pigou A.C.: The Economics of Welfare. Macmillan, London 1952, s. 89.
 22. Scitovsky T.: The State of Welfare Economics. „American Economic Review” 1951 (vol. 41), nr 3, s. 303-315.
 23. Tresch R.W.: Public Sector Economics. Palgrave Macmillan, New York 2008, s. 69-72.
 24. Wagner R.A.: Choice, exchange, and public finance. „American Economic Review” 1997 (vol. 87), nr 2, s. 160.
 25. Walasik A.: Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2008.
 26. Wicksell K.: A New Principle of Just Taxation, s. 81.
 27. Wojtyna A.: Rola państwa we współczesnej ekonomii. „Ekonomista” 1992, nr 3, s. 355-358.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu