BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wieloletnie planowanie budżetowe jako element reformy finansów publicznych
Long-Term Budget Planning as an Element of Public Finance Reform
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 428-435, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Budżet państwa, Planowanie finansowe, Reforma finansów publicznych, Planowanie budżetowe, Budżet zadaniowy
Public finance, State budget, Financial planning, Public finance reform, Budget planning, Task budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy w tym opracowaniu są reformy finansów publicznych, związane z wprowadzeniem wieloletniego planowania budżetowego, rozpoczęte w 2006 roku. (fragment tekstu)

The paper presents subsequent stage of public finance reform in Poland. The introduction of planning and managing for results methodology into polish budgeting practice at state level is critically described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Red. M. Postuła, P. Perczyński. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008, s. 22-23.
  2. http://www.mofnet.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/harmonogram_prac_na_bz.pdf.
  3. Kosikowski: Naprawa finansów publicznych (koncepcja metodologiczna i proponowane kierunki reform). [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. KUL, Lublin 2007.
  4. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. części IX i X, Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2009.
  5. Public Expenditure Management Handbook. The World Bank, Waszyngton 1999, s. 11-15.
  6. Raport KPRM Budżet zadaniowy. T. I: Budżet zadaniowy na rok 2008. KPRM - DBZ, Warszawa 2007.
  7. Uzasadnienie ustawy budżetowej na rok 2009 w układzie zadaniowym. Rada Ministrów, Warszawa 2008.
  8. Zioło M. w artykule: Niesprawności w funkcjonowaniu polskiego sektora publicznego - zagadnienia wybrane. [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 157.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu