BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Krystian (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Analiza funkcjonowania dobrowolnych form oszczędzania w polskim systemie emerytalnym
Voluntary Saving Forms Analysis in Polish Pension System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 436-443, rys., przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
System emerytalny, Formy oszczędzania, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Analiza funkcjonalna, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)
Pension schemes, Saving forms, Employee pension programmes, Functional analysis, Individual Retirement Arrangements (IRA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie dobrowolnych form oszczędzania w polskim systemie emerytalnym i podjęcie próby znalezienia przyczyn niewielkiej ich popularności. (fragment tekstu)

The main aim of present article is to present the voluntary forms of saving in polish pension system. In particular the Author focuses on employee pension programs as well as individual pension accounts and attempt to answer the question why polish society is not interested in saving for future pension using them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn roczny. Rynek PPE 2007. Komisja Nadzoru Finansowego, tablica 1.6.
  2. Bramorski K.: Odwrócona hipoteka. Gazeta Bankowa nr 2/2008, s 26-27.
  3. http://www.knf.gov.pl/Images/IKE_Ipolrocze_2008_tcm20-9410.pdf z 5 lutego 2009 r.
  4. Laszuk A., Zawadzki K.: Następstwa wprowadzenia podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych w Polsce. „Pieniądze i Więź” 2007, nr 2, s. 134.
  5. III filar w 2007 roku. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008, s. 3.
  6. Nowak K., Skowera K.: Plany emerytalne 2005. Pracownicze programy emerytalne. Plany oszczędnościowo - emerytalne. Rezultaty badań przeprowadzonych w okresie wrzesień 2005 - styczeń 2006. Mercer Human Resource Consulting, Warszawa 2006, s. 2.
  7. Zawadzki K.: System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych.[w:] Gospodarstwa domowe - ich oszczędności i zobowiązania. Red. E. Mazurek-Krasodomska. Monografia Katedry Finansów, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008, s. 51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu