BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salerno-Kochan Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Narzędzia zapewniania bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych i ich stosowanie w Unii Europejskiej
Tools for Ensuring the Safety of Non-food Products and Their Functioning in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 831, s. 43-54, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo produktów, Towaroznawstwo przemysłowe, Wyroby włókiennicze, Analiza ryzyka
Safety of products, Industrial commodities, Textile products, Risk analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie metod prowadzenia analizy ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania do oceny bezpieczeństwa użytkowania produktów włókienniczych oraz sposobu działania systemu sprawowania nadzoru i monitorowania produktów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, jako narzędzi zapewniania bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych.

An important factor in the process used to ensure product safety is the appropriate approach to the identification of the risk posed by a product and to the methods used to analyze the risk. Such an analysis should include all the important aspects connected with the use of a given product, and especially: categories of consumers who might be exposed to the risk connected with the use of the product, and the purpose the product serves. The objective of the work is to present the risk analysis methods, special attention being paid to their use for the assessment of textile product safety and the manner of functioning of the system for supervision and monitoring of products being a hazard to human health and safety, as the tools for ensuring the safety of non-food products. In the paper attention is drawn to two manners of approaching the risk analysis - formal and informal, the use of which is connected with economic conditions and legal regulations in individual EU member states, as well as to the manner of functioning of the market supervision system and the exchange of information on hazardous products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Chochoł A. i in., Opracowanie wzorca preferencji konsumenckich dotyczących wybranych grup wyrobów kosmetycznych, badania statutowe Akademii Ekono micznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, nr 10/KTP/2/2005/202 (materiały niepublikowane).
 3. Dziubek В., Jędryka Т., Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonywanych na skali porządkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 590, Kraków 2002.
 4. Jędryka Т., Metody sensoryczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 5. Jędryka Т., Kozłowski Т., Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.
 6. Lawless H.T., Heyemann H., Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices, Kluwer Academic/Plenum 75, New York 1999.
 7. Meilgaard M., Civille G., Carr Т., Sensory Evaluation Techniques, 3rd ed., CRC Press, London 1999.
 8. PN-EN ISO 5492:1997, Analiza sensoryczno. Terminologia.
 9. PN-EN ISO 5496:1997, Analiza sensoryczno. Metodologia. Wprowadzenie i szkole nie oceniających w wykrywaniu zapachów.
 10. PN-EN ISO 6658:1998, Analiza sensoryczno. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 11. PN-EN ISO 8586-1:1996, Analiza sensoryczno. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający.
 12. Szakiel J., Turek P., Errors in Product Quality Estimation Caused by Contrast Effect [w:] Current Trends in Commodity Science, vol. 1, Proceedings of the 8th Internatio nal Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, August 28-September 4,2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu