BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipiński Artur (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Prawica a III Rzeczpospolita - reprezentacje rzeczywistości w dyskursie politycznym
The Right Wing and the Third Republic of Poland - The Depiction of Reality in Political Discourse
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 9, s. 243-259, bibliogr. 84 poz.
Słowa kluczowe
Polityka, Historia polityczna, System polityczny
Politics, Political history, Political system
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę sposobów reprezentacji rzeczywistości III Rzeczypospolitej przez prawicę. Ogół wypowiedzi polityków prawicy na tematy polityczne podzielono na trzy wzajemnie przenikające się stanowiska, które szczegółowo omówiono w pracy.

The article analyses how reality is constructed i n political discourse by right-wing entitities. The theoretical assumptions grow out of the belief that for clarification of what politicians do it is essential to analyse political discourse that constructs their identity, social and political relations and knowledge systems about the country's situation. Discursive orientation in the social sciences, especially political science, questions positivistic beliefs about reality in relation to political entities and the language they use. Language is not simply a transparent tool for describing the world, but actively creates and reproduces its processes. The article does not attempt to consider all discursive processes at work in the construction of reality. It focuses on how the Right has depicted Third Republic through the lense of anti-communism, which has been a central element of its identity since 1989. Since then, the sheer number of right-wing parties has given rise to a glut of diverging and conflicting definitions of the country's reality. The article looks at the three dominant narratives about Third Republic. The first suggests that since 1989 there has been a completely new political system fraught with problems resulting from the country's political heritage. The second discusses the hybrid character of a system dominated by burdens inherited from its predecessor. The third, however, emphasises the continuity between PRL and the Third Republic, which did not manage to interrupt the events of 1989. The political projects, reform ideas and their instruments initiated are a direct extension of the differences in the definitions of reality discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski P, Obywatelska czy koalicyjna?, "Tygodnik AWS" 1997, nr 5.
 2. Bogucka T., Polak po komunizmie, Kraków 1997.
 3. Czas dla prawicy jeszcze nie nadszedł, rozmowa z Prezesem SKL - M. Styczniem, "Najwyższy Czas" 1998, nr 10.
 4. Czas majsterkowiczów, rozmowa z J.K. Bieleckim, "Wprost" 1993, nr 37.
 5. Czas na zmiany, z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają M. Bichniewicz i P.M. Rudnicki, Warszawa 1993.
 6. Czuma S., Król jest nagi, "Nasza Polska" 2000, nr 38.
 7. Dąbrowski S., Glapiński A., Kapitalizm po polsku, "Gazeta Polska" 1994, nr 35.
 8. Dąbrowski S., Glapiński A., Wyrwać się z NEP, "Gazeta Polska" 1994, nr 15.
 9. Dorn L., Jaka Polska?, "Tygodnik Solidarność" 1990, nr 47.
 10. Dorn L., Kaczyński J., W okowach jedności, "Życie" 1998, nr 48.
 11. Dorn L., Kaczyński L., Potrzeba jedności, "Życie" 1998, nr 48.
 12. Dorn L., Prawdziwy koniec III Rzeczypospolitej, "Nowe Państwo" 1996, nr 7.
 13. Echolette A., Strach, po prostu strach, "Nasza Polska" 1999.
 14. Gadomski W., Jak rządzie bez historii?, "Gazeta Wyborcza" 1997, nr 27.
 15. Gelberg A., Koalicja strachu?, "Tygodnik Solidarność" 1993, nr 23.
 16. Hall A., Bronią Okrągłego Stołu, "Gazeta Wyborcza" 1997, nr 63.
 17. Hall A., Jak rozliczać przeszłość?, "Rzeczpospolita" 1999, nr 253.
 18. Hall A., Konserwatyści w kraju zmian, "Życie" 1998, nr 47.
 19. Hall A., Logika demokracji, "Tygodnik AWS" 1999, nr 27.
 20. Hall A., Totalitaryzm, "Tygodnik AWS" 2000, nr 16.
 21. Hall A., Wypowiedź w dyskusji pt.: Zabrakło woli politycznej? Politycy o rozliczeniu z komunizmem, "Wieź" 1994, nr 7.
 22. Howarth D., Discourse Theory and Political Analysis [w:] Research Strategies In the Social Sciences. A Guide to New Approaches, eds E. Scarbrough, E. Tanenbaum, Oxford 1998.
 23. Jackowski J.M., Bitwa o Polskę, Warszawa 1993.
 24. Jakucki R, Hańba 4 czerwca, "Nasza Polska" 1998, nr 23.
 25. Jakucki P, Zamach, "Nasza Polska" 1997, nr 23.
 26. Jesteśmy amatorami, rozmowa z J. Olszewskim, "Wprost" 1993, nr 10.
 27. Kaczyński J., Nowe państwo - rewolucja moralna, "Gazeta Polska" 1996, nr 29.
 28. Kaczyński J., Wypowiedź w ankiecie pt.: Rząd nieudanego przełomu, "Życie" 1999, nr 139.
 29. Kaczyński J., Wypowiedź w dyskusji pt.: Rok 1989: szansę wykorzystane, szansę utracone, "Więź" 1999, nr 5.
 30. Koalicja nadziei, rozmowa z R. Szeremietiewem, "Ład" 1993, nr 6.
 31. Kołodziej J.H., Płaneta P., MY i ONI - różnicowanie sceny politycznej jako środek walki wyborczej, "Aida media. Teoria i praktyka reklamy" 1995, nr 8.
 32. Korwin-Mikke J., Komuna, "Najwyższy Czas" 1994, nr 49.
 33. Kraśko N., Spór o dziedzictwo PRL w III Rzeczypospolitej [w:] Historia - idee -polityka, Księga dedykowana prof. J. Baszkiewiczowi, Warszawa 1995.
 34. Krzaklewski M., "Solidarność" - to duch narodowy [w:] M. Krzaklewski: Chcemy być narodem z przyszłością, oprać. P. Rai na, Warszawa 1997.
 35. Kurski J., Będę to pamiętał do końca życia, "Nasza Polska" 1997, nr 27.
 36. Lewandowski J., Ciężar wolności, "Wprost" 1992, nr 17.
 37. Lipiński A., Recepcja tzw. sprawy A. Macierewicza w polskiej prasie opiniotwórczej [w:] Na obrzeżach polityki, t. 2, red. M. Kosman, Poznań 2002.
 38. Łączkowski W., Głosy w dyskusji [w:] Przywrócenie ciągłości prawnej mieczy III Rzecząpospolitą Polską i II Rzecząpospolitą Polską - implikacje i konsekwencje, materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawczą Senatu, Warszawa 1999.
 39. Macierewicz A., Bilans otwarcia rządu AWS-UW, "Głos" 1997, nr 142.
 40. Macierewicz A., Czy ustawa ujawni agentów?, "Głos" 1998, nr 139.
 41. Macierewicz A., Lustracja do powtórki, "Głos" 1998, nr 104.
 42. Matyja R., Fikcyjny obóz reform, "Nowe Państwo" 1997, nr 39.
 43. Matyja R., Jak wykorzystać dawne porażki?, "Nowe Państwo" 1996, nr 51.
 44. Matyja R., Konserwatyści w akcji, "Nowe Państwo" 1997, nr 10.
 45. Matyja R., O czwartą Rzeczpospolitą, "Życie" 1997, nr 215.
 46. Matyja R., Przebudowa państwa, "Polityka Polska" 1990, nr 1.
 47. Matyja R., Ujazdowski K.M., Przed następnym krokiem, "Rzeczpospolita" 1992, nr 165.
 48. Matyja R., Ujazdowski K.M., Za późno na socjalizm, "Rzeczpospolita" 1992, nr 285.
 49. Moczulski L., Rok 1990 - ostatni czy pierwszy?, "Wprost" 1991, nr 1.
 50. Nie brać udziału w tej grze, rozmowa z J. Olszewskim, "Tygodnik Solidarność" 1995, nr 10.
 51. Nie można się łączyć na siłę, rozmowa z W. Chrzanowskim, "Gazeta Wyborcza" 1995, nr 42.
 52. Niedostrzegalna granica, z J. Olszewskim rozmawia R. Rybus, "Rzeczpospolita" 1993, nr 159.
 53. Niesiołowski S., Istotna różnica, "Tygodnik Solidarność" 1997, nr 7.
 54. Niesiołowski S., Klęska NEP, "Wprost" 1999, nr 4.
 55. Niesiołowski S., Komunizm i nazizm, "Gazeta Wyborcza" 1998, nr 113.
 56. Niesiołowski S., Przeciw czerwonej rekonkwiście, "Gazeta Wyborcza" 1993, nr 262.
 57. Niesiołowski S., Recydywa, "Gazeta Wyborcza" 1993, nr 292.
 58. Niesiołowski S., Wyczerpały się możliwości, "Ład" 1995, nr 8.
 59. Niesiołowski S., Wypowiedź w ankiecie pt.: Rząd nieudanego przełomu, "Życie" 1999, nr 139.
 60. Olszewski J., Czy powrócimy do PRL-u?, "Biuletyn ROP" 2000, nr 11.
 61. Olszewski J., Nie nasza Polska, "Nasza Polska" 1997, nr 23.
 62. Olszewski J., Odpowiedź na list otwarty Pana Romualda Szeremietiewa, "Gazeta Polska" 1994, nr 4.
 63. Olszewski J., Początek końca komunizmu, "Gazeta Wyborcza" 1991, nr 296.
 64. Olszewski J., Wypowiedź w ankiecie pt.: Urodziny Ul RP, "Wprost" 1998, nr 14.
 65. Pomieszano dobro ze złem, rozmowa ze Z. Romaszewskim, "Tygodnik Solidarność" 1993, nr 23.
 66. Program naprawy państwa, sejmowe expose premiera Jerzego Buzka, "Gazeta Wyborcza" 1997, nr 263.
 67. Przezwyciężyć szkodliwy system, rozmowa z A. Glapińskim, "Tygodnik Solidarność" 1994, nr 18.
 68. Ruch Odbudowy Polski - rok pierwszy, "Nasza Polska" 1997, nr 3.
 69. Schutz A., Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 2, Warszawa 1984.
 70. Skrajności są wszędzie, rozmowa z J. Olszewskim, "Gazeta Wyborcza" 1997, nr 60.
 71. Słodkowska I., Partie i ugrupowania polityczne polskiej transformacji [w:] Zbiorowi aktorzy polskiej polityki, red. J. Wasilewski, Warszawa 1997.
 72. Słomka A.i in., Dokąd zmierza ten rząd? -memoriał, "Nasza Polska" 1998, nr 11.
 73. Spór o Polskę, z A. Hallem rozmawiają E. Polak, M. Kobzdej, Warszawa 1993.
 74. Staniszkis J., Czy rewolucja odgórna jest możliwa? [w:] Kontynuacja czy przełom? Dylematy transformacji ustrojowej, red. W. Jakóbik, Warszawa 1994.
 75. Szacki J., Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991.
 76. Teraz będzie inaczej, "Pismo Konserwatywno-Ludowe" 1997, nr 9.
 77. Terentiew R., Było gorąco, "Tygodnik Solidarność" 1993, nr 23.
 78. Torańska T., My, Warszawa 1994.
 79. Tylko ja wiem, jak wyprowadzić Polskę z zapaści, rozmowa z J. Olszewskim, "Gazeta Polska" 1995, nr 32.
 80. Ujazdowski K.M., Po co nam konserwatyści?, "Życie" 1996, nr 66.
 81. Ujazdowski K.M., Prawica naszym wspólnym domem, "Życie" 1997, nr 257.
 82. Ujazdowski K.M., Premia za jedność, "Nowe Państwo" 1999, nr 9.
 83. Ujazdowski K.M., wypowiedź w dyskusji pt.: O realnych marzeniach, straconych i wykorzystanych szansach, "Kwartalnik Konserwatywny" 2001, nr 7.
 84. Wołek A., Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu