BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Edyta (Uniwersytet Łódzki), Kasperkiewicz Witold (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacyjność polskiej gospodarki : ocena - uwarunkowania - strategia
Innovativeness of the Polish Economy : Assessment - Determinants - Strategy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 248, s. 73-92, tab.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Polityka innowacyjna państwa, Stymulowanie innowacyjności
Innovation economy, State innovation policy, Stimulate innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu E. Dworak i W. Kasperkiewicza jest ocena poziomu innowacyjności gospodarki polskiej na tle krajów Unii Europejskiej. W opracowaniu podjęto również próbę wyjaśnienia przyczyn niskiej innowacyjności polskiej gospodarki oraz odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru strategii innowacyjnej dla polskiej gospodarki. (fragment tekstu)

The paper considers the very important issue of innovativeness of Polish economy with particular attention given to its innovation strategy. The major thesis of paper argues that the growth of innovativeness of Polish economy requires structural, institutional and financial changes in the long run. The paper is divided into three parts. First deals with the assessment of innovative potential and innovative activity of Polish economy. Second presents the main causes of insufficient level of innovativeness of Polish economy. Third discusses the issue of innovation strategy suitable for development of Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R.D. Atkinson, S.M. Andes, Benchmarking EU and U.S. Innovation and Competitiveness, The Information Technology and Innovation Foundation, Washington, 2009, s. 2
 2. Ph. Aydalot, L'aptitude des milieux locaux à promouvoir l'innovation, [w:] Technologie nouvelle et ruptures régionales, Economica, Paris 1986
 3. J. W. Bossak, Krajowy Program Reform i projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 a strategia rozwoju atrakcyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski. [W:] Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Okoń-Horodyńska E., Piecha K. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006, s. 155
 4. Carl J. Dalman, Jorma Routti, Pekka Ylä-Anttila, Finland as a Knowledge Economy. Elements of Success and Lessons Learned, World Bank Institute, 2006
 5. European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, CEC, Brussels, 2008, s. 39-40
 6. European Innovation Scoreboard 2008, Comparative Analysis of Innovation Performance, January 2009, www.proinno-europe.eu/metrics
 7. B. Fiedor, Mikroekonomia transformacji ustrojowej, [w:] 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy - Kołodko Grzegorz, Tomiewicz Jacek (red.), WaiP, Warszawa, 2009, s. 280
 8. The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Report, 2009, www.weforum.org, s. 5-10
 9. "Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania" Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Liberskiej PWN Warszawa 2002
 10. Hausner J., Pętle rozwoju, Scholar, Warszawa 2007, s. 117
 11. A. Heston, R. Summers, B. Aten, Penn World Table Version 6.3., University of Pennsylvania, August, 2009
 12. K. Klinger, Naukowcy nie chcą współpracować z biznesem, "Dziennik Gazeta Prawna", 26 kwietnia 2010
 13. U. Płowiec, Ocena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju, Ekonomista, 2008, nr 6
 14. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, www.zds.kprm.gov.pl
 15. Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Raport Nr 26, Rada Strategii Społ.-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa, 2005. s. 128
 16. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa, s. 432
 17. M. Stec, Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, 2009, s. 59
 18. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, MniSW, Warszawa, czerwiec, 2007, s. 27
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/579
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu