BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowska Sylwia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie konkurencyjności gospodarki : analiza na podstawie polskich powiatów
Regional Diversity of the Competitiveness in Poland : Analysis on the Basis of Polish Districts
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 248, s. 109-125, tab., mapy
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Analiza regionalna, Miary konkurencyjności gospodarki, Konkurencyjność regionów
Economy competitiveness, Regional analysis, Economic competitiveness measure, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule S. Roszkowskiej podjęta została próba określenia regionalnego zróżnicowania konkurencyjności gospodarki na szczeblu powiatów w Polsce w latach 2003-2008. W opracowaniu w oparciu o metodę taksonomiczną oszacowano wskaźniki konkurencyjności gospodarki powiatów. (fragment tekstu)

The main goal of the paper is to present the factors of the competitiveness in Poland during 2003-2008 on the NUTS 4 level. Main components of the competitiveness analyzed in the paper are: sectoral structure of employment, long-term unemployment, gross value of fixed assets and investment outlays in enterprises and entities of the national economy recorded in the REGON (particularly companies with foreign capital participation). The statistical analyses provided in this paper confirm that there is statistically significant regional diversity of the competitiveness in Polish regions. Moreover, each analyzed component different impacts on whole competitiveness level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grupa Lizbońska, Granice konkurencyjności, Poltex, Warszawa 1996
 2. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Rozwój i zróżnicowanie regionalne szkolnictwa wyższego w Polsce,. "Gospodarka Narodowa" 2008 nr 4
 3. E. Kwiatkowski, T. Tokarski Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 10/2009
 4. E. Małuszyńska, Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 132, 1993
 5. V.K. Mathur, Human Capital-Based Strategy for Regional Economic Development, Economic Development Quarterly 13, 3, 1999
 6. M. Misztal, O zastosowaniu statystycznych metod rozpoznawania do wspomagania procesów podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej, StatSoft Polska, 2003
 7. S. Roszkowska, Regionalne zróżnicowanie infrastruktury społeczno-ekonomicznej w Polsce [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Kwiatkowski E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 8. W. Stasiewicz, Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 9. T. Tokarski, Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005
 10. T. Tokarski, W. Stępień, J. Wojnarowski Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, "Wiadomości Statystyczne" nr 7-8/2006
 11. The World Competitiveness Report, UN Publications, New York 1994
 12. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010, Geneva, Switzerland 2009
 13. R. Warżała, Taksonomiczna analiza lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 4, 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/581
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu