BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarmołowicz Wacław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Knapińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Polski i unijny rynek pracy : elementy analizy porównawczej (lata 2000-2009)
Labor Market in Poland and in the European Union : Elements of Comparative Analysis (2000-2009)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 248, s. 149-173, tab., wykr.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kryzys gospodarczy, Dynamika zatrudnienia, Migracja zarobkowa, Migracja zawodowa
Labour market, Economic crisis, Employment dynamics, Economic migration, Occupational migration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania W. Jarmołowicza i M. Knapińskiej jest prezentacja, analiza i ocena zmian na rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2000-2009. W artykule przedstawiono poziom oraz tendencje zmian podstawowych wielkości dotyczących rynku pracy w Polsce i w UE. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present, analyze and evaluate changes on the labor market in Poland and in the European Union. In the paper we have presented, above all, labor supply resources, labor demand and the wages level and relationships and situation regarding the unemployment level. The presentation and analysis of the macroeconomic data have been an attempt to compare the functioning of this market in Poland and in the European Union. The results of the analyses imply that the studied countries and areas still remain very diverse regarding the formation of the situation on their labor markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Elipsa, Warszawa 2001
  2. W. Jarmołowicz, Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce, [w:] Podstawy makroekonomii, Jarmołowicz W. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
  3. W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005
  4. W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Rynek pracy jako otoczenie i obszar gospodarowania w przedsiębiorstwie, w: Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, red. nauk. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007
  5. W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Strategia lizbońska a zmiany na polskim rynku pracy. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych. / red. J. Bieliński, M. Czerwińska. Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
  6. P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Badania Ekonomiczne Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2005
  7. Key figures in Europe 2007/2008 edition, Eurostat Pocketbooks, Eurostat, European Commission, Luxemburg 2008, s. 50
  8. M. Knapińska, Rynek pracy w Unii Europejskiej przed jej rozszerzeniem w 2004 r., [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Karwowski J. (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 484-485
  9. M. Knapińska, Sytuacja na rynkach pracy w krajach UE po roku 2000, W: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, pod red. D. Kopycińskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 , s. 110-113
  10. E. Kryńska: Wprowadzenie. [w:] Mobilność zasobów pracy, red. E. Kryńska, IpiSS, Warszawa 2000, s. 9
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/583
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu