BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Bariery rozwoju branżowych organizacji pozarządowych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2011, nr 2, s. 30-33, rys., tab.
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Rozwój turystyki, Bariery przedsiębiorczości, Badania naukowe
Non-governmental organisation, Tourism development, Barriers to entrepreneurship, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Branżowe organizacje pozarządowe napotykają w swojej działalności na wiele barier, które mogą mieć swoje źródło wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu. Autorka w swoim artykule podejmuje próbę zdefiniowana głównych barier ograniczających rozwój branżowych organizacji pozarządowych poprzez zaproponowanie modelu tych barier, jak i wskazuje najważniejsze z nich na podstawie badań własnych przeprowadzonych w roku 2010 na grupie 109 turystycznych organizacji pozarządowych. (abstrakt oryginalny)

Sectoral non-governmental organizations encounter many barriers impeding their activities, which have their sources both inside the organizations and their environment. In her thesis, the author tries to define the main barriers limiting the development of sectoral non-governmental organisations by proposing a model of these barriers and identifies the most important of them, on the basis of her own research carried out in 2010 on 109 organizations active on the Polish tourism market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. KLEER, Sektor publiczny w warunkach współczesnych, "Optimum" nr 4 (40), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 32.
  2. Organizacje pozarządowe wspierające rozwój turystyki na obszarze województwa podlaskiego, w: M. JALINIK (red.), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press, Białystok 2006.
  3. Rola podlaskich organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, w: B. PLAWGO, C. SADOWSKA-SNARSKA (red.), Rynek pracy w regionie podlaskim - stan i perspektywy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
  4. J. STIGLITZ, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 21.
  5. A.P. WIATRAK, Strategiczne myślenie i działanie w organizacjach publicznych, "Współczesne Zarządzanie" nr 2/2005.
  6. http://civicpedia.ngo.pl (data odczytu: 07.05.2010).
  7. http://civicpedia.ngo.pl (data odczytu: 07.05.2010).
  8. http://odl.celodin.hu/cd/pl/pdf/l_5.pdf (data odczytu: 07.05.2010).
  9. http://wrww.centrumprobono.pl/uploads (data odczytu: 07.05.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu