BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roeske-Słomka Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Szwarc Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie struktur demograficznych ludności w województwie wielkopolskim
Diversitu of Demographic Structures of Population in Wielkopolska Province.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 133, s. 21-34, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Struktura demograficzna, Przyrost naturalny, Ludność
Demographic structure, Birth rate, Population
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Autorzy artykułu stwierdzają, że woj. wielkopolskie należy w Polsce do obszarów o stosunkowo młodej ludności. Średni wiek ludności jest zdecydowanie niższy niż dla Polski ogółem. Jednakże , podobnie jak na pozostałych obszarach kraju, w Wielkopolsce występuje liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami. (fragment tekstu)

On the basis of data about the size of population in Wielkopolska Province in 2007, received from The Central Statistical Office, we made an analysis of basic demographic structures. We concentrated first of all on the structure according to sex and age in gen¬eral and when divided into cities and villages. We also made a cluster analysis thanks to which the regions of the province could be compared as regards the share of particular age groups in the total population. (ogiginal abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dumańska-Małyszko A., Kulbaczewska M., 2008, Zmiany stanu i struktury ludności według wieku ekonomicznego w województwie zachodniopomorskim w latach 1999 - 2006, [online], Zeszyt nr 19 Sekcji Analiz Demograficznych, dostępne w Internecie: http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD19.pdf.
 2. Krupowicz J., 2008, Badanie przestrzennego zróżnicowania wybranych procesów i struktur demograficznych w powiatach województwa dolnośląskiego, [online], Zeszyt nr 19 V Sekcji Analiz Demograficznych, dostępne w Internecie: http://www.ae.krakow.pl/ /-demograf/Publikacje/S AD 19.pdf).
 3. Kulbaczewska M., 2007, Zmiany struktury ludności w wieku 0-18 lat w aglomeracji szczecińskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 12.
 4. Kurek S., 2006, Taksonomiczne zróżnicowanie struktur wieku ludności Polski w układzie miast i gmin w latach 1988-2002 na tle procesu starzenia się, ludności, Studia Demograficzne, nr 2(150).
 5. Kurkiewicz J., 1992, Podstawowe metody analizy demograficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kuropka L, 1999, Natężenie zgonów według wieku jako czynnik przyrostu trwania życia ludności Dolnego Śląska w latach 1980-1998, Studia Demograficzne, nr 2(136).
 7. Mikulec A., 2007, Analiza starzenia się ludności w polskich podregionach, Wiadomości Statystyczne, nr l.
 8. Obraniak W., 2007, Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006, [online], Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, dostępne w Internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_ludnosc_Lodzi_i_innych_wielkic h_miast.pdf..
 9. Rocznik Demograficzny, 2008, GUS, Warszawa.
 10. Sojka E., 2005, Płodność kobiet w niektórych miastach woj. śląskiego, Wiadomości Statystyczne, nr 6.
 11. Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Statsoft, Kraków.
 12. Województwo wielkopolskie. Podregiony-powiaty-gminy, 2008, Urząd Statystyczny, Poznań.
 13. Zdrojewski E., 1997, Przemiany ludnościowe w województwach nadmorskich na tle przemian demograficznych w Polsce, Studia Demograficzne, nr 2(128).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu