BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska Anna (Uniwersytet Łódzki), Krajewski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozkład obciążeń podatkowych w Polsce
Tax Burden in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 248, s. 253-267, tab.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Słowa kluczowe
Obciążenia podatkowe, System podatkowy, Podatki pośrednie, Ulgi podatkowe
Tax burdens, Tax system, Indirect taxation, Tax incentives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cel niniejszego artykułu stanowi analiza rozkładu obciążeń fiskalnych w Polsce. Kształt systemu podatkowego ma istotne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki, wpływając m.in. na redystrybucję dochodów oraz rzutując na zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Zarazem w ostatnich latach w Polsce nastąpiły znaczne zmiany fiskalne, wpływające na kształtowanie się efektywnych stawek podatkowych. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera weryfikacja wysokości obciążeń fiskalnych nakładanych na poszczególne grupy podatników. W opracowaniu, na podstawie analizy systemu podatkowego w Polsce, poddana została weryfikacji hipoteza, że obciążenia podatkowe nakładane na przedsiębiorców uległy zmniejszeniu w porównaniu z opodatkowaniem pracy. (fragment tekstu)

Four important changes in tax system in Poland have been carried out in Poland since 2004: the lowering of corporate income tax rate from 27% to 19%, the reduction of social insurance premium from 13% to 6%, the replacement of three personal income tax rates (19%, 30% and 40%) with two rates (18% and 32%), the introduction of a tax allowances for families with children. Statistical data from Ministry of Finance and our own investigations are used to examine the results of mentioned changes in tax system. The stress is put on fiscal and redistribution aspects of tax reform. The main conclusions are following. The Polish tax system changes following a different course than that accepted for tax reforms in EU-15. The changes in tax system have negative impact on the level and structure of the state budget. The reform have primarily benefited entrepreneurs and the wealthiest households, while the incomes of many poor households have not changed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Dobrowolska, Ekonomiczne konsekwencje opodatkowania konsumpcji indywidualnej w procesie integracji z Unią Europejską, praca doktorska, Uniwersytet, Łódź 2008
  2. P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 439
  3. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, sierpień 2008, s. 33
  4. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, sierpień 2009, s. 32
  5. A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010
  6. A. Krajewska, Rekomendacje dotyczące polityki podatkowej i socjalnej państwa. Od bezrobocia do zatrudnienia - mobilność kobiet na rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, Łódź 2008
  7. S. Krajewski, Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
  8. W. Modzelewski (red.), Ewolucja systemu podatkowego w Polsce: stan obecny, przyczyny kryzysu, (raport), Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2010
  9. M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa 1993, s. 57
  10. Taxation trends in the European Union, European Communities, Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009, s. 13-19
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1600
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu