BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębiec Marcin (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Proces zarządzania ryzykiem w organizacji : wyniki obserwacji polskich przedsiębiorstw
Process of Risk Management in the Organization : Results of Observation of Polish Enterprises
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 222, s. 19-31
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia majątkowo-osobowe
Słowa kluczowe
Ryzyko w ubezpieczeniach, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka, Szacowanie ryzyka
Insurance risk, Enterprise risk, Risk management, Risk analysis, Risk estimating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstaw teoretycznych związanych z zagadnieniami procesu zarządzania ryzykiem oraz wniosków płynących z obserwacji polskich przedsiębiorstw i organizacji. Wnioski zostały sformułowane na podstawie obserwacji poczynionych przez autora w latach 2002-2003 podczas praktyk w centrali jednego z towarzystw ubezpieczeniowych oraz w latach 2003-2005 podczas pracy w departamencie zarządzania ryzykiem jednej z wiodących polskich firm brokerskich. Badaniami objęto kilkadziesiąt podmiotów w różnych branżach. Szczególny nacisk położony został na organizacje zarządzane przez polskich menedżerów, tak by możliwie dokładnie przeanalizować ich wiedzę w odniesieniu do teorii i standardów zarządzania ryzykiem w krajach o wysokiej kulturze ubezpieczeniowej, nastawienia do niniejszych standardów oraz świadomości ryzyka, w tym ryzyka ubezpieczalnego. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present the basic aspects of theory of risk and insurance. Furthermore, there are some observations about applications of this theory in modern Polish economy. The paper consists of two main parts. The first one is a short definition of risk. The second one presents the process of risk management and methods of handling risk. It is noticeable that all stages of risk management are strictly connected. The first stage of risk management is risk identifying. At this time organization tries to discover all possible risks which can interrupt a business process. It is advisable to look for all possible dangers in a strict relation to at least following issues: fixed assets, liquid assets and current assets of the organization, moreover organization's human resources and legal liability. The next stage is risk analyzing (risk quantifying) when the organization makes efforts to measure the risk. Some statistical methods can be used to find a likelihood of hazard occurring and an impact of hazard occurring. In case if there are few data, non-statistical methods are used. The most popular are anticipating of PML (possible maximum loss) and EML (estimated maximum loss). At the and of the process of risk management organization takes a decision about handling of risk and financing risk. Organization should consider all important features and consequences of using different methods of handling and financing the risk and then make a choice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A Risk Management Standard, The Institute of Risk Management. London 2002.
  2. Jedynak P., Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1999.
  3. Michalski T.(red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyka i metodologia oceny, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  4. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń - tom l, Poltext, Warszawa 2002.
  5. Natural hazards and insurance, strona internetowa Munich RE: www.munichre.com.
  6. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2003, KNUiFE, Warszawa 2004.
  7. Wąsiewicz z A., Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu