BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych : na przykładzie województwa podkarpackiego
Role of Traditional Products in Development of Agritouristic Services : on the Example of Podkarpackie Province
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 4, s. 245-254, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Produkty regionalne, Badania ankietowe
Agrotourism, Regional product, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie, zakres występowania oraz możliwości rozwoju regionalnych produktów tradycyjnych w gospodarstwach agroturystycznych Podkarpacia. Na tle rozważań teoretycznych zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 roku zarówno wśród 12 wytwórców regionalnych produktów tradycyjnych, jak też wśród 300 konsumentów - potencjalnych turystów. Rozwój produktów tradycyjnych przez eksponowanie unikalnych tradycji i lokalnych zwyczajów kulinarnych uatrakcyjnia ofertę usług żywnościowych w turystyce. Pomimo tego związek między świadczeniem usług agroturystycznych a oferowaniem produktów tradycyjnych jest w woj. podkarpackim wciąż dość słaby. Przeprowadzone wśród wytwórców badania wskazują jednak, że w najbliższej przyszłości rozwój tego rynku będzie ściśle powiązany z rozwojem usług agroturystycznych. Taką ofertą zainteresowani są także potencjalni turyści. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence, scope and opportunities of development of regional traditional products in agritouristic households in the region of Podkarpacie. Apart from theoretical considerations, there were presented results of survey studies conducted in 2009 among 12 manufacturers of regional traditional products as well as among 300 prospective tourists. Development of traditional products, by exhibiting unique traditions and local cuisine customs, makes the offer of food services in tourism more attractive. However, the role of traditional products in agritouristic services development of Podkarpackie Province is still weak. The studies among the manufacturers indicate that in the nearest future, development of traditional products market will be closely connected with development of agritouristic services. It was also partially confirmed by prospective tourists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Duczkowska-Małysz K., 2006. Budowa rynku produktów regionalnych, AgroSmak, nr 4, 6.
  2. Kuźniar W., Kaliszczak L., Szopiński W., 2007. Empiryczna weryfikacja roli władz samorządowych w stymulowaniu rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 148.
  3. Levitt T., 1969. The Marketing Mode. McGraw Hill, New York, 61.
  4. Russak G., 2005. Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej, [w:] O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. Gąsiorowski M., Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 64.
  5. Szromnik A., 2005. Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 201.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu