BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadurska Dorota (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Wpływ palenia tytoniu na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie w Polsce
Smoking Tobacco - Its Influence on the Level of Life Insurance Premium in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 222, s. 87-99, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia majątkowo-osobowe
Słowa kluczowe
Palenie tytoniu, Ubezpieczenia na życie, Składki ubezpieczeniowe
Smoking, Life insurance, Insurance premium
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zwrócono uwagę na wzajemne zależności pomiędzy nałogiem palenia tytoniu a wysokością składki w ubezpieczeniach na życie. Scharakteryzowano społeczno-demograficzne uwarunkowania palenia i samego nałogu. Szczegółowej analizie poddano relację pomiędzy umieralnością zależną i niezależną od palenia tytoniu. W kontekście przeprowadzonej analizy omówiono wyniki dotyczące porównania rocznych składek na życie dla osób palących i niepalących.

The analysis of death causes plays a significant role in the field of life insurance as it enables more accurate premium calculation. Tobacco is full of harmful and addictive substances. Scientific evidence has shown that smoking tobacco causes health problems throughout life, frequently resulting in death or disability. Consequently, it is considered to be a high risk factor. Tobacco consumption can be described by socio-demographic characteristics such as sex, age, living in urban or rural areas and the level of education. Tobacco addiction is characterised by average amount of cigarettes consumed per day, the duration of this addiction, the moment daily smoking begun and the type of tobacco used. Apart from that the analysis of mortality attributed and not attributed to smoking is relevant. Assessment of the yearly net premium value for the whole life insurance and term life insurance implies that smokers should pay more than non-smokers for their insurance protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman I.C., Jones D.A., Nesbit C.I., Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca (IL) 1986.
 2. Chrzan P., Ubezpieczenia na życie: analiza aktuarialna, Kraków 1998.
 3. Górecka D. (red.), Palenie albo zdrowie, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 1999.
 4. Matłoka M., Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1997.
 5. Milanowski J., Błędowski J. (red.), Palenie tytoniu a zdrowie, Instytut Medycyny Wsi, Lublin 1995.
 6. Milanowski J., Palenie tytoniu. Wpływ na zdrowie i program walki z nałogiem, BiFolium, Lublin 2001.
 7. Peto R., Lopez D.A., Boreham J., Thun M., Morality from smoking in developed countries 1950-2000, second edition: data updated 15 July 2003, www.ctsu.ox.ac.uk/~tabacco/.
 8. Roszkowski K., Rak płuca - aspekty epidemiologiczne i diagnostyczne, "Nowa Klinika" 2003, nr 3-4.
 9. Wieteska S., Zbiór zadań z matematyki aktuarialnej: renty i ubezpieczenia życiowe, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 10. Zatoński W., Przewoźniak K. (red.), Palenie tytoniu w Polsce: postawy, następstwa zdrowotne i profilaktyka, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 1999.
 11. Zatoński W., Przewoźniak K. (red.), Przeciwko epidemii. Działania rządów a ekonomika ograniczania konsumpcji tytoniu, publikacja Banku Światowego, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2002.
 12. Zatoński W., Przewoźniak K., Palenie tytoniu w dorosłej populacji Polskie w latach 1990-2002. Streszczenie plakatu naukowego, [w:] Program Konferencji i Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Prof. Franciszka Venuleta "Tytoń albo zdrowie", Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 4-5.12.2003.
 13. Zatoński W., Przewoźniak K., Palenie tytoniu w Polsce w latach 1990-2002. Raport badawczy, [w:] Monitoring oczekiwanych efektów i korzyści zdrowotnych wynikających z realizacji Narodowego Programu Zdrowia: na lata 1996-2005. Raport za 2002, Państwowy Zakład Higieny: Biuro Koordynatora ds. Monitoringu Narodowego Programu Zdrowia, Warszawa 2003.
 14. Zatoński W., Rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu