BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrojewski Eugeniusz Z., Cychowska Anna
Tytuł
Bezrobocie na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2003, t. 87 (LXXXVII), s. 43-54, tab.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Bezrobocie na wsi, Struktura bezrobocia, Przyczyny bezrobocia
Rural areas, Unemployment in rural area, Structure of unemployment, Reasons of unemployment
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Dokonujące się w ostatnich latach przekształcenia strukturalne i gospodarcze miały ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną ludności. Dotyczy to zarówno mieszkańców miast, jak i wsi, która z powodu likwidacji PGR-ów i słabej kondycji rolnictwa indywidualnego została szczególnie narażona na niekorzystne skutki transformacji. Problem ten jest tym bardziej zauważalny na badanym obszarze, ponieważ rolnictwo stanowiło tu zawsze jedno z głównych źródeł utrzymania lokalnej ludności. Bezrobocie na wsi ma nieco inny charakter niż w mieście, jest trwalsze, a rynek pracy jest nieco mniej podatny na zmiany. Mieszkańcy obszarów wiejskich szczególnie dotkliwie odczuli przemiany gospodarcze, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. Tak wysokie bezrobocie dotyczy, jak już wcześniej wspomniano, byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, szczególnie na wsiach, gdzie PGR był jedynym miejscem pracy. Na stosunkowo niższe wskaźniki bezrobocia na wsi wpływa bezrobocie ukryte. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Golinowska S., Polska bieda II, IPiSS, Warszawa 1997.
  2. Jamka B., Restrukturyzacja przedsiębiorstw a bezrobocie, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorstwo wobec bezrobocia, SGH, Warszawa 2002.
  3. Kłodziński M„ Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, PAN IRWiR, Warszawa 2000.
  4. Kłodziński M., Problemy przekształceń obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjności, [w:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, PAN IRWiR, Warszawa 2001.
  5. Zdrojewski E.Z., Zachodniopomorska specyfika, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorstwo wobec bezrobocia, SGH, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu