BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Igor
Tytuł
Specjalne strefy ekonomiczne - narzędziem walki z bezrobociem
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2003, t. 87 (LXXXVII), s. 88-104
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Polityka regionalna, Zwalczanie bezrobocia
Special economic zones, Regional policy, Unemployment reduction
Abstrakt
Jednym z priorytetów współczesnej polityki gospodarczej jest wyrównywanie rozwoju gospodarczego regionów. Chodzi tu przede wszystkim o stymulowanie rozwoju regionów tradycyjnie opóźnionych w rozwoju, ale także takich, które na skutek strukturalnych przekształceń gospodarki stanęły przed ogromnymi problemami, z którymi w obowiązujących uwarunkowaniach prawnoekonomicznych nie były sobie w stanie poradzić. Głównym problemem pojawiającym się w tym kontekście stało się bezrobocie. W Polsce na początku lat 90. konieczne było utworzenie instrumentu, który pobudziłby gospodarczo takie regiony. Nasz ustawodawca w tym względzie musiał mieć na uwadze dwie kwestie. Po pierwsze, ograniczone możliwości budżetu państwa. Po drugie, niską efektywność działań stricte etatystycznych. Najbardziej korzystnym wydawało się stworzenie instrumentu z zakresu tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego, który angażując kapitał i kreatywność podmiotów prywatnych, realizowałby jednocześnie cele o charakterze ogólnogospodarczym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilans negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Sekretariat Europejski UKIE, 13 grudnia 2002 r., Warszawa.
  2. Bosek L., Odpowiedzialność państwa za naruszenie zasady zaufania, „Rzeczpospolita”, 3.12.2002.
  3. Karsz W., Pomoc publiczna ukierunkowana na zatrudnienie. Próba identyfikacji i szacunki, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999.
  4. Modzelewska-Wąchal E., Pomoc bardziej pomocna, „Prawo co dnia”, 15.09.2000.
  5. Niklewicz K., Strefy zamknięte, „Gazeta Wyborcza”, 29.07.2002.
  6. Oktaba L., Specjalne czy lokalne przedsiębiorczości, „Rzeczpospolita”, 25.02.2002.
  7. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
  8. Szulc R., Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001 (rozprawa doktorska).
  9. Tomaszewski K., Strefy pomocy, a nie przywilejów, „Prawo i Gospodarka”, 5.07.2000.
  10. Tomaszewski K., Zdążyć przed likwidacją ulg, „Prawo i Gospodarka”, 13.09.2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu