BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prosowicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Analiza polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach 2001-2009 : ocena stylu zarządzania przy braku zewnętrznych benchmarków
Analysis of Pension Fund Investment Policy in Poland from 2001 to 2009 : an Assessment of Investment Style in the Absence of External Benchmarks
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 875, s. 115-130, tab., bibliogr. 9 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Polityka inwestycyjna, Fundusze emerytalne, Benchmarking, Styl zarządzania
Investment policy, Pension funds, Benchmarking, Management style
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autor próbuje przybliżyć istotę aktywnego zarządzania oraz zwraca uwagę na tendencje w polityce inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w okresie 2001-2009. Analiza działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce prowadzi do wniosku, że w badanym okresie rynek OFE zmierzał w kierunku pasywnego modelu zarządzania. Wyniki przeprowadzonych badań nie dają podstaw do stwierdzenia, że któremuś z funduszy udało się w istotny sposób pokonać średnią rynkową, a tym bardziej główny indeks giełdowy. Również analiza powtarzalności osiąganych rezultatów nie pozwala wnioskować o istnieniu nadzwyczajnych umiejętności wśród zarządzających. (abstrakt autora)

This study attempts to explain the essence of active management and highlights trends in the investment policy of open pension funds from 2001 to 2009 in Poland. An analysis of pension fund investments leads to the conclusion that the pension fund industry is moving towards a passive management model. The results of the study produced no evidence that any of the funds could significantly beat the market average or the main stock index, nor did analysis of result repeatability bear out the existence of extraordinary skill among pension fund managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
  1. Brinson G., Hood L.R., Beebower G. [1986], Determinants of Portfolio Performance, "Financial Analysts Journal", July/August.
  2. Clarke R., de Silva H., Thorley S. [2002], Portfolio Constraints and the Fundamental Law of Active Management, "Financial Analysts Journal", September/October.
  3. Grinold R. [1989], The Fundamental Law of Active Management. Mc2 is the Law, here as Well as Elsewhere, "Journal of Portfolio Management", Spring.
  4. Lo A. [2007], Where Do Alphas Come From?: A New Measure of the Value of Active Investment Management, MIT Sloan School of Management "Working Paper", May.
  5. Masters S.J. [2003], Rebalancing. Establishing a Consistent Framework, "Journal of Portfolio Management", Spring.
  6. Sharpe W. [1991], Arithmetic of Active Management, "Financial Analysts' Journal", January/February.
  7. Stein D. [2003], Active and Passive Arguments: In Search of an Optimal Investment Experience, "Journal of Wealth Management", Winter.
  8. Waring B., Siegel L. [2003], The Dimensions of Active Management. Why Alpha and Active Risk are the Only Things that Matter, "Journal of Portfolio Management", Spring.
  9. Waring B. et al. [2000], Optimizing Manager Structure and Budgeting Manager Risk. A User's Guide For Active Management, "Journal of Portfolio Management", Spring.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu