BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cackowska Joanna, Szczepańska Katarzyna
Tytuł
Parametr jakości w programach edukacyjnych Unii Europejskiej
Źródło
Problemy Jakości, 2011, nr 11, s. 6-11, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Programy UE, System edukacji, Jakość kształcenia
Education, EU programme, Educational system, Quality education
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów ujmowania pojęcia jakości zarówno w celach strategicznych, jak i szczegółowych programów unijnych dedykowanych edukacji Zdefiniowano pojęcie edukacji, scharakteryzowano wybrane kryteria kształcenia. Przeprowadzono analizę celów programów unijnych "Edukacja i szkolenie 2010" oraz "Edukacja i szkolenie 2020". Zwrócono uwagę na podstawowe problemy związane z osiąganiem celów takich jak: ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacyjnych, poprawa ich jakości i efektywności, otwarcie systemów edukacyjnych na środowisko i świat.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008.
 2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
 3. Flejterska E., Rosa G., Usługi edukacyjne [w:] Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. Lisiecka K., O ocenie jakości usług edukacyjnych w szkołach wyższych [w:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 5. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 6. Sujak-Cyrul B., Dudziak-Kamieniarz S., Postrzeganie klienta w edukacji a koncepcja nowego zarządzania publicznego-część 1: Tło ekonomiczne, pedagogiczne i prawne [w:] Borys T., Rogala R (red.), Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 151, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 7. Szomburg J., Strategia Lizbońska szansą dla Europy, [w:] Biała Księga 2003, część I - Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk - Warszawa 2003.
 8. Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), Dz. U. UE z 28.5.2009.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji, Dz. U. z 2003 r., nr 98, poz.895.
 10. Aktualizacja strategicznych ram współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, EDUC-IV-037, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 2008.
 11. Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, Program prac dotyczący przyszłych celów edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2003.
 12. Raport Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji - Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998.
 13. http://encyklopedia.pwn.pl.
 14. http://eur-lex.europa.eu.
 15. http://sjp.pwn.pl.
 16. http://www.uis.unesco.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu