BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczuk Andrzej (University of Warsaw, Poland), Dłużewski Maciej (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
The Source of the Aeolian Sediments in the Coude du Dra Region
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, z. 118, s. 79-91, fot., ryc., wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Geografia krajobrazu, Surowce mineralne, Człowiek w środowisku
Landscape geography, Mineral resources, Human in environmental
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Maroko, Antyatlas, Coude du Dra
Morocco, Antiatlas
Abstrakt
Celem badań opisanych w artykule było określenie źródeł materiału budulcowego wydm występujących w marokańskim regionie Coude du Dra. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż wydmy te mają wysoką zawartosć składników o niskiej odporności na zwiększające się czynniki transportu oraz na procesy atmosferyczne. Jedynie w północno-wschodniej części obszaru, w szczytowej części najwyższych form wydmowych, występują osady o dużej zawartości minerałów odpornych, głównie kwarcu.

Determination of the source of material building the dunes of the Coude du Dra region was the aim of the performed studies. To estimate the source areas, the selected textural features, especially the mineralogical and lithologic composition of the dune sand basement sediments were studied. This composition was determined by means of the microscope analysis of the granular preparations. On the basis of the obtained results one found that the dunes of the Coude du Dra region have high content of the components of low resistance to the deteriorating factors of transport and weathering processes. Only in the north-eastern part of the area and in the apical parts of the highest dune forms there occur the sediments with high content of the resistant minerals, mainly quartz. The results indicated also the insignificant difference in the mineral and lithologic composition of the sediments of the basement and those of the dunes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagnold R.A., 1941, The physics of blown sand and desert dunes, Methuen Co., London.
 2. Barczuk A., 1992, Petrology of the Precambrian Clastics and the Evolution of the Midcontinent Rift System (USA), Arch. Miner. 48, 1-2, 123-204.
 3. Barczuk A., Dłużewski M., 2001, Źródło osadów eolicznych w obniżeniu Khargi (południowy Egipt) na podstawie ich cech teksturalnych, [in:] J. Pełka-Gościniak, T. Szczypek (eds.), Dynamiczne aspekty geomorfologii eolicznej, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, SGP, Sosnowiec, 51-61.
 4. Barczuk A., Dłużewski M., 2003, Skład mineralno-litologiczny jako podstawa do określenia źródła i wskaźnik stopnia eolizacji osadów wydmowych, [in:] M. Dłużewski (ed.), Współczesna ewolucja środowiska przyrodniczego regionu Coude du Dra (Maroko) i jej wpływ na warunki życia ludności, Wyd. Akad. Dialog, Warszawa, 121-134.
 5. Barczuk A., Dłużewski M., 2005a, Importance of the petrological approach in studies of the desertification in northern Sahara, [in:] A. Kozłowski, S. Unicki (eds.), The 12th Meeting of the Petrology7 Group of the Mineralogical Society of Poland, PTMin, Kraków, 135-139.
 6. Barczuk A., Dłużewski M., 2005b, Skład mineralno-litologiczny jako wskaźnik źródła osadów pól wydmowych północnej Sahary, Przegl. Geol., 3, 53, PIG, Warszawa, 247-248.
 7. Barczuk A., Tatur A., 1999, Phosphate and Sulphate Minerals in the Soils of Antarctic Peninsula Region, The 9,h Meeting of the Russian Mineralogical Soc, Sankt Petersburg, May 17-21,49-50.
 8. Barczuk A., Wyrwicki R., 1999, Litogeneza zsylifikowanej, trzeciorzędowej kredy jeziornej z KWB Bełchatów, IV Konferencja, Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym, Ślesin 5-7 maja 1999, [in:] Górnictwo odkrywkowe, 1, 83-93.
 9. Berendsen P., Barczuk A., 1993, Petrography and Correlation of Precambrian Clastic Sedimentary Rocks Associated with the Midcontinent Rift System, U.S. Geol. Survey.
 10. Borkowska M., Smulikowski K., 1973, Minerały skałotwórcze, Wyd. Geol., Warszawa.
 11. Chlebowski R., Lindner L., 1975, Wpływ podłoża na skład minerałów ciężkich głównych wysp lessowych NW części Wyżyny Małopolskiej, Acta Geol. Pol., 25, 163-178.
 12. Chlebowski R., Lindner L., 1976, Próba zastosowania analizy minerałów ciężkich w problematyce badawczej lessów na przykładzie lessów młodszych zachodniej części regionu świętokrzyskiego, Biul. Inst. Geol., 18, 293-301.
 13. Chlebowski R., Lindner L., 1992, Źródła materiału i warunki akumulacji lessów młodszych Wyżyny Małopolskiej, Biul. Geol. UW, 32, 13-50.
 14. Chlebowski R., Lindner L., Barczuk A., Bogucki A., Gozik R, Łańczont M., Wojtanowicz J., 2002, Warunki akumulacji lessów młodszych górnych Wyżyny Lubelskiej (Polska) i Wyżyny Wołyńskiej (Ukraina) na podstawie badań geologicznych i mineralogicznych, [in:] Peryglacjał plejstoceński w osadach i rzeźbie obszaru Polski, II Świętokrzyskie Spotkania Geol.-Geomorf., Jodłowy Dwór, 9-11.05.2002.
 15. Coque R., 1962, La Tunisie presaharienne. Etude ge'omorphologique, Armand Colin, Paris.
 16. Dłużewski M., 2000, Evolution of selected dunefields in Southern Tunisia as an example of desertification of the Sahara northen borders, [in:] R. Dulias, J. Pełka-Gościniak (eds.), Eolian processes in diferent landscape zones, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, SGP, Sosnowiec, 179-189.
 17. Dłużewski M., 2003, Rozprzestrzenianie się pól wydmowych jako skutek pustynnienia, [in:] M. Dłużewski (ed.), Współczesna ewolucja środowiska przyrodniczego regionu Coude du Dra (Maroko) i jej wpływ na warunki życia ludności, Wyd. Akad. Dialog, Warszawa, 77-101.
 18. Dłużewski M., Krzemień K., 2008, Physical geography of the Coude du Dra region, [in] S. Skiba, K. Krzemień (eds.), Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco), Prace Geogr. IGiGP UJ, 118.
 19. Kosmowska-Ceranowicz B., Buhmann D., 1982, Translucent heavy minerals and clay minerals in Tertiary sediments of Gołębin Stary and Kuleszewo (Poland), Prace Muzeum Ziemi, 35, 89-109.
 20. Mycielska-Dowgiałło E., 1995, Selected textural features of deposits and their interpretation value, [in:] E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (eds.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników, Wydz. Geogr. i Studiów Reg. UW, Warszawa, 29-105.
 21. Pietrow M.P., 1976, Pustynie kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.
 22. Racinowski R., 1995, Analiza minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych Polski, [in:] E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (eds.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników, Wydz. Geogr. i Studiów Reg. UW, Warszawa, 151-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu