BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Modrzejewska Anita (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Czynniki warunkujące modernizację Polski w kontekście integracji europejskiej : modernizacja a europeizacja
Determinants of Poland's Modernization in the Context of European Integration : Modernization vs. Europeanization
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 18, s. 163-173, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja, Integracja gospodarcza Polski z UE, Europeizacja, Izomorfizm
Modernization, Poland's economic integration with the EU, Europeanisation, Isomorphism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z procesem integracji europejskiej wiąże się nie tylko szansa na modernizację Polski, lecz również szereg wyzwań wynikających ze struktury UE i sposobu jej funkcjonowania jako mechanizmu alokacyjnego i jako pola organizacyjnego. Ze względu na częste, długotrwałe i osobiste kontakty stałych uczestników wymiany (cechy typowe dla wspólnot) wewnątrz UE oddziałują efekty: reputacji, odwetu i segmentacji, których wpływ wzmacnia dodatkowo ograniczona mobilność jej członków oraz związane z nią wysokie koszty wejścia i wyjścia (efekt parochializmu). Poza tym UE jako relatywnie ustabilizowane instytucjonalnie pole organizacyjne wykazuje tendencje homogenizacyjne, które z kolei są efektem występowania w tej strukturze procesu izomorfizmu instytucjonalnego we wszystkich trzech postaciach, a mianowicie izomorfizmu: przymusowego, naśladowczego i normatywnego. Ponieważ zasady homogenizacji kształtowane są wewnątrz unijnej struktury w sposób asymetryczny, tzn. kierunki tego procesu w przeważającym stopniu określa centrum, a Polska znajduje się na peryferiach struktury UE, to pomiędzy celami europeizacyjnymi a potrzebami modernizacyjnymi naszego kraju pojawiają się rozbieżności, które stawiają polskich decydentów politycznych przed koniecznością dokonania wyboru między modernizacją poprzez europeizację a modernizacją opartą o realizację celów własnych. Ta druga opcja jest jednak w tych warunkach dużo trudniejsza do wykonania. (abstrakt oryginalny)

The process of European integration should not only be associated with creating a chance of Poland's modernization, but also with numerous challenges resulting from the specificity of the EU structure and the way it functions as an allocation mechanism and an organizational field. As frequent, durable and personal interactions among community members are characteristic for the EU model, the relationships of the exchange partners are in fluenced by three mechanisms: reputation, retaliation and segmentation. These effects may be enhanced by the limited mobility among the groups entailed by the high entry and exit costs (parochialism effect). In addition, the EU as a relatively institutionally well-defined organizational field has a strong tendency towards homogenization which is the effect of isomorphism. There are again three mechanisms by which institutional isomorphic change occurs, namely: coercive, mimetic and normative type of isomorphism. Since homogenization rules are established in an asymmetric way i.e. the center of the structure defines the homogenization directions, and Poland is located on the EU's periphery, there is an apparent difference between the objectives of Europeanization and the modernization objectives of Poland rising from the real needs of the country. This is a highly problematic issue for Polish political decision makers, because they have to make the choice between modernization through Europeanization and modernization on the basis of Poland's own goals. The second option, however, seems to be more difficult to handle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Acocella N., 2002, Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa.
  2. Bowles S., 1998, Endogenous Preferences: The Cultural Consequences of Markets and Other Economic Institutions, Journal of Economic Literature, vol. 36, no. 1 (Mar. 1998).
  3. Bowles S., Gintis H., The Moral Economy of Communities: Structured Populations and the Evolution of Pro-social Norms, http://www.umass.edu/preferen/gintis/prosocial.pdf (stan na dzień 31.08.2010).
  4. Cooler R., Ulen Т., 2009, Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa.
  5. DiMaggio P., 1982, The Structure of Organizational Fields: An Analytical Approach and Policy Implications, Paper prepared for SUNY-Albany Conference on Organizational Theory and Public Policy. April 1 and 2.
  6. DiMaggio P., Powell W., 1983, The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review, Volume 48, Issue 2 (Apr., 1983).
  7. Grosse Т., 2010, Europeizacja [w:] Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, red. W. Morawski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  8. Morawski W., 2010, Wprowadzenie: o pojęciu i teorii modernizacji, a także zawartości książki [w:] Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, red. W. Morawski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu