BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golinowska Stanisława (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu
Twenty Years of Poverty Research and Policy in Poland
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 9, s. 7-13, wykr., bibliogr. 28 poz
Słowa kluczowe
Integracja społeczna, Polityka społeczna, Ubóstwo, Wykluczenie społeczne
Social integration, Social policy, Poverty, Social exclusion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji polityki wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w okresie ostatnich 20 lat, czyli transformacji polityczno-gospodarczej i przystąpienia do wspólnoty europejskiej. Zwrócono uwagę na trudności z identyfikacją problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dokonano prezentacji zmian w kształtowaniu ubóstwa i jego głównych przyczyn - od biedy spowodowanej przez zmiany w systemie i restrukturyzacji przemysłu i rolnictwa do zjawiska wykluczenia społecznego. Są również pytania o przyszłość polityki społecznej w tym zakresie.

The aim of the article is to present the evolution of the decision concepts and tendencies in social policy towards poverty and social exclusion during past 20 years; the period of great political system and economic changes and accession to the European community. The deliberations concern the explanation of difficulty with identification of the poverty problem and social exclusion, reactive character of the policy used and its various limitations: ideological, financial - economic and political. The changes in forming the poverty and its main causes are also presented: from the poverty caused by the system changes and industry restructuring and agriculture to the poverty of smaller scope, but deeper and multidimensional; to the social exclusion phenomenon. There also are questions about the future of social policy in that scope and taking up the problem of social inequalities, which will in Poland keep the relative poverty rate at high level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J. (2000), Inequality and growth in a panel countries, "Journal of Economic Growth", nr 5, s. 5-32.
 2. Błędowski P., Kubicki P. (2007), Samorząd lokalny wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, w: P. Błędowski, P. Broda-Wysocki (red.), Państwo, samorządy organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Opracowania PBZ z serii "Polska Bieda III", Warszawa: IPiSS.
 3. Checchi D., Peragine V. Serlenga L., (2009), Fair and unfair income inequalities in Europe, Monitoring Italy, Rome: ISAE.
 4. Deniszczuk L. (2002), Zróżnicowanie dochodów i konsumpcji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Przejawy - tendencje zmian - przyczyny, w: T. Kowalik (red.), Nierówni i równiejsi, Warszawa: Fundacja Innowacja.
 5. European Commission (2008), Child poverty and well-being in the EU. Current status and way forward, The Social Protection Committee, Brussels.
 6. Freeman R. (2005), Labour market institutions without blinders: The debate over flexibility and labour market performance, "International Economic Journal" No 19 (2), s. 129-145.
 7. Frieske K.W., red. (2004), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, Warszawa: IPiSS.
 8. Gadomski W. (2010), Nierówności rosną w miarę rozwoju, "Obserwator Finansowy" z 14 maja; http://www.obserwatorfinansowy.pl/2010/05/14/nierownosci-rosna-w-miare-rozwoju/.
 9. Glautier M.(2007), The Social Consience, London: Shepheard-Walwyn (Publisher) LTD.
 10. Golinowska S. (1996), Ubóstwo w Polsce w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Synteza wyników badań, w: S. Golinowska (red.), Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, Warszawa: IPiSS.
 11. Golinowska S. (2007), Polityka wobec pracy w kontekście zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, w: S. Golinowska, A. Ruzik (red.), Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie społeczne. Strategie wobec pracy, Opracowania PBZ z serii "Polska Bieda III", Warszawa: IPiSS.
 12. GUS (2009a), Rocznik demograficzny, Warszawa.
 13. GUS (2009b), Beneficjanci pomocy społecznej, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.
 14. Hausner J. (2007), Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, "Ekonomia Społeczna" nr 1.
 15. Kolny B., Maciejewski G. (2006), Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wyniku restrukturyzacji przemysłu węglowego w województwie śląskim, Opracowania PBZ z serii "Polska Bieda III", Warszawa: IPiSS.
 16. Kryńska E., red. (2009), Flexicurity w Polsce - diagnoza i rekomendacje. Warszawa: MPiPS.
 17. MPiPS (2008), Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, Warszawa.
 18. Morecka Z., Styrc M. (2008), Przegląd i analiza wyników badań nad przyczynami, zakresem, korelatami i konsekwencjami ubóstwa w Polsce, w: S. Golinowska (red.), Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska. Europa i Świat, Opracowania PBZ z serii "Polska Bieda III", Warszawa: IPiSS.
 19. Sen A.K. (1993), Capability and Well-being, w: M.C. Nussbaum, A.K. Sen (red.), The Quality of Life, Oxford: Clarendon Press, s. 30-53.
 20. Sztanderska U. (2004), Praca dla niskokwalifikowanych. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk: IBnGR.
 21. OECD (2008), Growing unequal, Paris.
 22. Tarkowska E. (2000), Bieda i problemy społeczne w dawnych PGR-ach. "Polis" nr 33/34.
 23. Tarkowska E., Korzeniewska K. (2002), Młodzież z byłych PGR-ów. Raport z badań, Warszawa: ISP.
 24. Tarkowska E. (2007), Dziedziczenie biedy i wychodzenie z biedy w rodzinach byłych pracowników PGR-ów, w. E. Tarkowska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży, Opracowania PBZ z serii "Polska Bieda III", Warszawa: IPiSS.
 25. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J. (1996), Wielkomiejska bieda w okresie transformacji, Łódź: IS UŁ.
 26. World Bank (1994), Poverty in Poland, World Bank report 13501 -PO, Waszyngton D.C.
 27. World Bank (1995), Understanding Poverty in Poland, Waszyngton.
 28. World Bank (2006), World Development Report 2006: Equity and Development, Waszyngton D.C.: The World Bank and Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu