BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Uwarunkowania i konsekwencje zarządzania ryzykiem w organizacji - ryzyko w projektach
Źródło
Problemy Jakości, 2011, nr 11, s. 12-22, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko w zarządzaniu, Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka, Klasyfikacja ryzyka
Risk, Risk in management, Risk management, Risk analysis, Classification of risk
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe kwestie problematyki zarządzania ryzykiem. Omówiono istotę i rodzaje ryzyka, potrzebę zarządzania ryzykiem w warunkach zmienności otoczenia. Szeroko scharakteryzowano zagadnienie zarządzania ryzykiem w projektach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J, Eseje w teorii ryzyka. PWN Warszawa 1979.
 2. Berenstein P.L.: Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka; WIG - Press, Warszawa 1997.
 3. Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, Wyd. UG, Gdańsk 2008, s. 28.
 4. Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Wyd. Naukowe PWN Warszawa-Wrocław 1996.
 5. Brandenburg H., Zarządzanie projektem, AE Katowice 2002.
 6. Brien J.O., Chase Puts Risk Reporting Online, Bank Systems&Rechnology, wrzesień 2000, nr 37 Issue 8.
 7. Chong Y.Y., Brown E.M.: Zarządzanie ryzykiem projektu; OE, Kraków 2001.
 8. Cooper R.G., Winning at New Products. Accelerating the Pro- cess from Idea to Lunch. Wyd. 2. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts 1993.
 9. Czekaj J., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN Warszawa 1995.
 10. Department od Defence, Risk Managment Quide for DoD Acquisition. Department od Defence, 2003.
 11. Department of Defence, Risk Management Guide for DOD Acquisition, Defence Acquisition University, Fort Belvoir 2003.
 12. Drucker P., Skuteczne zarządzanie. Badania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN Warszawa 1974.
 13. Form S., Hullman U., Chance- and Risk- Scorecarding. Umzelzungsaspekte eines IT- gestutztem strategischen Reporting, Controlling, 2002, nr 12.
 14. Gil Z., Zarządzanie ryzykiem i anty ryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej, AGH Kraków 2001.
 15. Gil Z., Zarządzanie ryzykiem i anty ryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej, AGH Kraków 2001.
 16. Grzybowski W.: Ryzyka innowacje i decyzje gospodarcze; UMCS, Lublin 1984.
 17. Jajuga K, Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2007.
 18. Jedynak P., Szydło S.: Zarządzanie ryzykiem; ZNiO, Wrocław 1997.
 19. Jedynak P., Teczke J., Wycislak S., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 20. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin Warszawa 2008.
 21. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem, ODiDK Gdańsk 2002.
 22. Kerzner H., Project Management, Wyd. 5. Von Nostrand Reinhold Company, Florence, Kentacky 1994.
 23. Kerzner H., Project Management; John Wiley& Sons, New Jersey 2003.
 24. Knight F., Risk, Uncertainty and Profit, London 1933.
 25. Knight F.: Risk, Uncertainty and profit, New York 1957.
 26. Moore P., Ryzyko w podejmowaniu decyzji, PWE, Warszawa 1975.
 27. Muller U.R., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 28. Nickels W.G., Zrozumieć biznes, Wyd. Bellona, Warszawa 1995.
 29. Niemiec A., Zewnętrzne raportowanie ryzyka jako czynnik tworzący wartość przedsiębiorstwa, w: E. Urbańczyk [red.] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003.
 30. Okrzesik P., Analiza ryzyka osiągnięcia błędnych wyników wyceny i metody ograniczania tego ryzyka, w: E. Urbańczyk (red.). Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2003.
 31. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institut Standards Commitee 1996.
 32. Prusak L., Cohen D., How to Incest In Social Capital, "Harvard Business Review" 2001, nr 79 (6).
 33. Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. PWE, Warszawa 2002.
 34. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 35. International standard ISO 31000 Risk management - Principles and guidelines, 2009.
 36. Taylor F.W., Shop Manager, Harper&Row, New York 1903.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu