BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Patryk (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Marketing Myopia : przypadek branży fonograficznej
Marketing Myopia : the Case of the Recording Industry
Źródło
Marketing i Rynek, 2011, nr 11, s. 34-41, tab.
Słowa kluczowe
Rynek fonograficzny, Rynek muzyczny, Marketing, Internet, Digitalizacja
Phonographic market, Music market, Marketing, Internet, Digitizing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł wykorzystuje pojęcie krótkowzroczności marketingowej, by zanalizować przyczyny kryzysu, jaki dotyka branżę fonograficzną od dziesięciu lat, oraz pokazać, w jaki sposób wytwórnie muzyczne próbują przezwyciężyć problemy. Pierwsza część tekstu omawia koncepcję krótkowzroczności marketingowej. Druga część ukazuje, w jaki sposób branża fonograficzna podchodziła do kryzysów w przeszłości, co umożliwia odnalezienie niezmiennych schematów reagowania na zagrożenia wynikające ze zmian w otoczeniu wytwórni muzycznych. Trzecia część charakteryzuje tradycyjny model funkcjonowania firmy fonograficznej, a czwarta wyjaśnia, w jaki sposób Internet i digitalizacja przyczyniły się do aktualnych problemów wytwórni muzycznych. Artykuł kończy pokazanie reakcji branży fonograficznej na kryzys oraz ocena działań podjętych przez firmy fonograficzne. (abstrakt oryginalny)

The paper employs the concept of marketing myopia to analyze causes of the crisis which has been touching the recording industry for the last ten years and to show how record labels are trying to overcome these problems. The first part of the article discusses the concept of marketing myopia. The second part shows how the recording industry reacted to crises in the past, which makes it possible to find some universal patterns in the ways in which record labels react to changes in their environment. The third section of the paper describes the traditional business model of the recording industry, while the fourth part of the paper explains how the Internet and digitalization have caused the record labels troubles. The paper concludes with showing how the recording industry reacted to the last crisis and evaluates actions taken by record labels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Burkart, Music and Cyberliberties, Wesleyan University Press, Middletown 2010, s. 22.
 2. P. Burkart, T. McCourt, Digital Music Wars. Ownership and Control of the Celestial Jukebox, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham-Boulder-New York-Toronto-0xford 2006.
 3. D. Byrne, David Byrne's Survival Strategies for Emerging Artists and Megastars, "Wired Magazine" 18.12.2007, http://www.wired.com/entertainment/music/magazine/16-01/ff_byrne
 4. R. Caves, Creative Industries, Harvard University Press, Cambridge-London 2000, s. 3-6.
 5. S. Frith, Illegality and the Music Industry. W: The Business of Music, M. Talbot (red.), Liverpool University Press, Liverpool 2002, s. 197.
 6. P. Gałuszka, Biznes muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii, Placet, Warszawa 2009, s. 175-204.
 7. P. Gałuszka, Netlabel: Independent Non-Profit Organization or Just Another Player in the Music Industry? W: Economy in Changing Society: Consumptions, Markets, Organizations and Social Policies, M. Nawojczyk (red.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2011, s. 173-197.
 8. P. Gronow, I. Saunio, An International History of the Recording Industry, Cassell, London-New York 1998, s. 38.
 9. C.W. Hall, F.J. Taylor, Marketing in the Music Industry, Pearson Custom Publishing, Boston 2000, s. XVI.
 10. D. Hesmondhalgh, The Cultural Industries, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi 2002, s. 20.
 11. G.P. Hull, The Recording Industry, Routledge, New York-London 2004, s. 233.
 12. M. Huygens, C. Baden-Fuller, F.A.J. Van Den Bosch, H.W. Volberda, Coevolution of Firm Capabilities and Industry Competition: Investigating the Music Industry, 1877-1997, "Organization Studies" 2001, No. 6.
 13. IFPI Digital Music Report 2010, International Federation of the Phonographic Industry, http://www.ifpi.org/content/library/DMR2010.pdf
 14. IFPI 07: Digital Music Report, International Federation of the Phonographic Industry, http://www.ifpi.org/content/library/digital-music-report-2007.pdf
 15. T. Levitt, Marketing Myopia, "Harvard Business Review" 1960, No. 4.
 16. T. Levitt, Marketing Myopia 1975: Retrospective Commentary, "Harvard Business Review" 1975, Vol. 53.
 17. A. Leyshon, P. Webb, S. French, N. Thrift i L. Crewe, On the Reproduction of the Musical Economy after the Internet, "Media, Culture & Society" 2005, No. 2.
 18. T. Smoleń, Strategie produktu firm fonograficznych w Polsce, praca doktorska, UE Kraków 2001.
 19. J. Stratton, What Is 'Popular Music'? "The Sociological Review" 1983, No. 2.
 20. The Recording Industry in Japan. English Edition 2003, Recording Industry Association of Japan, http://riaj.or.jp/e/issue/pdf/RIAJ2003E.pdf
 21. The Recording Industry in Japan 2010, Recording Industry Association of Japan, http://www.riaj.or.jp/e/issue/pdf/RIAJ2010E.pdf
 22. The Recording Industry in Japan 2011, Recording Industry Association of Japan, http://riaj.or.jp/e/issue/pdf/RIAJ20.11E.pdf
 23. P. Tschmuck, Creativity and Innovation in the Music Industry, Springer, Dordrecht 2006, s. 62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu