BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwikliński Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zadłużenie Polski w XXI wieku na tle innych krajów : próba pomiaru
The Debts of Poland in XXI Century in Comparison to other Countries : Test of Measurement
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 4/2, s. 33-44, tabl., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Dług publiczny, Produkt krajowy brutto (PKB), Wielowymiarowa analiza porównawcza
Indebtedness, Public debt, Gross domestic product (GDP), Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor odnosi się do problemu zadłużenia Polski w porównaniu do innych krajów. Istotny jest jak wygląda nasza pozycja jako kraju w stosunku do innych państw biorąc pod uwagę kryterium zadłużenia. Cele niniejszej pracy dotyczą przedstawienia problemu zadłużenia Polski XXI wieku w porównaniu do kilkunastu innych europejskich krajów za pomocą klasycznych narzędzi statystycznych (WAP), a także ukazanie polskiej pozycji zadłużeniowej w stosunku do pozostałych krajów za pomocą najpopularniejszego wskaźnika jakim jest relacja długu do PKB i porównanie obu metod (Metody Wzorca Rozwoju i prostej analizy polegającej na mierzeniu wartości jednej zmiennej ekonomicznej). Postawione zostają pytania: Czy zadłużenie Polski jest znacząco większe w stosunku do 17 innych państw europejskich; jakie możliwości ma Polska w związku z rozwojem poprzez kredytowanie; czy bieżąca polityka niezrównoważonego budżetu może być zagrożeniem dla przyszłego rozwoju kraju? Autor chcąc dokonać odpowiedzi na postawione kwestie stosuje metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz inne metody statystyczno - ekonometryczne, które w sposób względnie obiektywny pozwalają na sformułowanie ostatecznych wniosków związanych z przyszłością polskiego długu i koniecznością jego ograniczenia oraz restrukturyzacji. (abstrakt oryginalny)

In article author treats to problem of debts of Poland in comparison to different countries. That is very important how our position looks in relation to different states under criterion of debts. Author uses classic statistical tools (Multidimensional Comparative Analysis), and also shows the value (for different countries) of most popular coefficient: debt to PKB (and compares both methods). Some important questions are asked: Is debt of Poland larger in relation to 17 different European states; what are the opportunities to use credits in purpose to increase GDP; can the policy of unbalanced budget be danger for future development of Poland? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003
  2. Dziechciarz J., Ekonometri. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wrocław 2003
  3. Lis S., Lis W. M., Podstawy rynku pieniężnego i walutowego, Wyd. AE, Kraków 2006
  4. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce 2, PWN, Warszawa 2008
  5. Źródła internetowe
  6. http://encyklopedia.pwn.pl/lista.php?begin=pa%F1stwo
  7. http://portalwiedzy.onet.pl/70879""zadluzenie,haslo.html
  8. https://www.cia.gov/
  9. http://www.imf.org/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu