BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzyńska Dorota (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Dobrobyt społeczno-ekonomiczny jako główny cel gospodarowania : problemy pomiaru
Socio-economic Well-being as the Main Objective of Economic Activity : Measuring Problems
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 4/2, s. 79-93, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Dobrobyt społeczny, Efektywność gospodarowania, Rozwój społeczny, Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego, Badania społeczno-ekonomiczne
Prosperity, Social welfare, Business efficiency, Social development, Index od Sustatainable Economic Welfare (ISEW), Socio-economic research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach społeczno-ekonomicznych coraz częściej wskazuje się, że produkt krajowy, czy też dochód narodowy, nie odzwierciedlają wszystkich aspektów gospodarowania i nie powinny być utożsamiane z dobrobytem. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie pomiaru dobrobytu społeczno-ekonomicznego za pomocą: wskaźnika rozwoju społecznego HDI (Human Development Index) oraz wskaźnika trwałego dobrobytu ekonomicznego ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare), bądź jego modyfikacji wskaźnika autentycznego rozwoju GPI (Genuine Progress Indicator). W artykule przedstawione będą własności powyższych mierników oraz wskazane ich wady i zalety. Żaden z powyższych sposobów pomiaru dobrobytu nie jest powszechnie akceptowany. Trwają poszukiwania formuły, stąd pomiar dobrobytu społeczno-ekonomicznego jest otwartym problemem badawczym. (abstrakt oryginalny)

In socio-economic research it in more often shown that gross domestic product or domestic income do not reflect all dimensions of economic activity and should not be identify with well-being. The main objective of this article is to show the measure of socio-economic well-being with Human Development Index and Index of Sustainable Economic Welfare of its modification of Genuine Progress Indicator. In the article there will be shown the features, both strengths and weakness of the above indices. None of the following ways of measuring the well-being is not commonly accepted. Finding the formula is in progress, thus the measure of socio-economic well-being is an open researching task. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand S., Sen A. (2000), The Income Component of the Human Development Index, "Journal of Human Development" nr l, s. 83-106.
 2. Berkowska M., Gil S., Śleszyński J. (2000), Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego ISEW. Część II. Obliczenia dla Polski - lata 1980-1997, "Ekonomista", nr 6, s. 763-787.
 3. Borys T., Rogala P. (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.
 4. Bywalec C. (2005), Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12, s. 1-17.
 5. Daly H.E., Cobb J.B. Jr. (1989), For the Common Good. Redirecting the Economy Toward Community, the Environment and Sustainable Future, Beacon Press, Boston.
 6. Galbraith J.K. (1999), Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 7. Human Development Report (1990 - 2007), UNDP, www.hdr.undp.org, luty 2009.
 8. Kot St., Malawski A., Węgrzecki A. (red.) (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybuowana, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 9. Kuznets S. (1955), Economic growth and income inequality, "American Economic Review" nr XXXXV, s. l-28.
 10. Lawn P. A. (2005), An assessment of the valuation methods used to calculate the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and Sustainable Net Benefit Index (SNBI), "Environment, Development and Sustainability", nr 7, s. 185-208.
 11. Machnowski J. (2003), Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 12. Malaga K., O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, http://www.pte.p1/pliki/2/12/k.%20Malaga.pdf, marzec 2009.
 13. Neumayer E. (1999), The ISEW - not an Index of Sustainable Economic Welfare, "Social Indicators Research" nr 48, s.77-101.
 14. Prochowicz R., Śleszyński J. (2008), Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego dla Polski w okresie 1990-2004, [w:] Plich M. (red.) Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS, Warszawa.
 15. Sen A. (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 16. Sen A. (2002), Rozwój i wolność, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 17. Talberth J., Cobb C., Slattery N. (2007), The Genuine Progress Indicator 2006: A Tool for Sustainable Development, Redefining Progress, www.rprogress.org/publications/2007/GF/%202006.pdf, marzec 2009.
 18. Zeliaś A. (red.) (2004), Poziom życia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 19. Zienkowski L. (2001), Co to jest PKB?, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 20. Zienkowski L. (2008), Rachunki narodowe wczoraj, dziś, jutro, [w:] Plich M. (red.) Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu