BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziomek Agnieszka
Tytuł
Oczekiwania płacowe pracowników firm wielkopolskich : wyniki badań ankietowych
Wage Expectations of Employees in Wielkopolska Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 107, s. 154-170, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Bezrobocie, Wynagrodzenia, Badania ankietowe
Activity rate of population, Unemployment, Remuneration, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Jednym z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest wysokość wynagradzania pracowników. Płaca, stanowiąca koszt dla pracodawcy, bywa przedmiotem optymalizacji na bazie negocjacji dwóch stron stosunku pracy. Siła przetargowa w negocjacjach płacowych jest w przypadku podaży pracy zmienną kształtowaną między innymi przez wartość kapitalu ludzkiego. Ta z kolei jest uzależniona od aktywności zawodowej pracownika. Opisane zależności należą do ukształtowanych w systemie gospodarczym. Zatem na ich podstawie podjęto próbę okreslenia rzeczywistej wysokości preferencji płacowych w obecnych warunkach gospodarczych, różnicy w stosunku do wypłacanych aktualnie wynagrodzeń. Przeprowadzone badanie ankietowe ma istotne znaczenie dla weryfikacji stwierdzenia o typowych dla danej grupy społecznej zachowaniach, w sensie oczekiwań płacowych. (fragment tekstu)

The author carried out a survey of employees' wages in Wielkopolska companies in the years 2000-2007. A synthetic result of the survey shows a well-known trend to maximize wage expectations. The author reached a number of interesting conclusions. Changes in wage expectations among particular income groups should be emphasized. This concerns divergence in the results obtained from the lowest income subgroup. Essential factors turned out to be psychological results comparing to future possibilities in the subgroup of educated respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchard O., Labour Market Flexibility, and Labour Market Institutions, Beyond Transition Development Perspectives and Dilemmas Conference, Warsaw, 12-13 April 2002.
 2. Bodyra K. (red.), Pracodawcy kontra nauczyciele? Dostosowanie potrzeb szkoleniowych mieszkańców powiatów ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego do wymogów regionalnego rynku pracy, Wydawnictwo WSB, Poznań 2006.
 3. Domański H., O ruchliwości społecznej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 17. Economic Surveys: Poland, OECD 2004.
 4. Hausner J., Sokołowski A., Czynniki generujące polskie bezrobocie, Rynek Pracy 2001, nr 7-8.
 5. Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 6. Kłos B., Migracja zarobkowa Polaków do krajów UE, Indos 2006, nr 2, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2006.
 7. Kostro K., Hayek kontra socjalizm, Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 8. Kubisz M. (red.), Praca. Kształcenie. Partnerstwo, PARP, Warszawa 2004.
 9. Ratuszniak M., Olejar T., Dochody i wydatki Funduszu Pracy w latach 1990-2002, Rynek pracy 2003, nr 6.
 10. Stępień B., Szarzeć K., Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, Ekonomista 2007, nr l.
 11. Wojtasiewicz L. (red.), Rola zagranicznych inwestorów bezpośrednich w gospodarce Wielkopolski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 12. Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, Ekonomista 2003, nr 6.
 13. www.stat.gov.pl.
 14. www.wup.poznan.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu