BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji
Modernization of an Economy throughout the Human Capital : Case of Southern and Eastern Asian Developing Countries
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 18, s. 208-231, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja, Gospodarka, Kapitał ludzki, Kraje rozwijające się
Modernization, Economy, Human capital, Developing countries
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Azja
Asia
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy kapitał ludzki był zasadniczym czynnikiem ekonomicznej modernizacji krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji na przełomie XX i XXI wieku. W pierwszej części zaprezentowano akumulację kapitału ludzkiego w badanych krajach na ile gospodarek wysoko rozwiniętych, a także w oparciu o przegląd wyników empirycznych badań zaprezentowano rolę kapitału ludzkiego we wzroście gospodarczym krajów południowej i wschodniej Azji. Zwrócono również uwagę na argumenty przemawiające za i przeciw ujmowaniu kapitału ludzkiego jako dominującego czynnika procesów modernizacji ekonomicznej badanych krajów. Wskazano także zasadnicze powody przyspieszonej ekonomicznej modernizacji badanych krajów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kapitał ludzki determinował istotnie ekonomiczną modernizację gospodarek rozwijających się południowej i wschodniej Azji, jednakże akumulacja kapitału ludzkiego nie była zasadniczym czynnikiem tego procesu. Kapitał ludzki, podobnie jak wszystkie inne czynniki wytwórcze, funkcjonuje w pewnym naturalnym, technicznym i instytucjonalnym otoczeniu. Z kolei, zasadnicza siła sprawcza przyspieszonej ekonomicznej modernizacji wynikała z polityki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Author of the article is trying to answer the question if human capital was the crucial factor of economic modernization of the developing countries of the Southern and Eastern Asia between 20th and 21st centuries. At the beginning of the paper it was presented the process of human capital accumulation, and on the basis of overview of empirical research the role of human capital in the economic growth in selected group of countries. The author presented the arguments for and against enhancing human capital as the dominant factor of economic modernization of these countries. The major factors of fast economic modernization of the selected countries were analyzed. The analysis provided evidence that human capital determined economic modernization of selected group of Southern and Eastern Asian countries. However, human capital accumulation was not the dominant factor of this process. Economic policy was responsible for successful economic performance of the selected group of countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Lee J-W., 2010, A new data set of education attainment in the world, 1950-2010, NBER Working Paper, no. 15902.
 2. Barro R.J., Sala-i-Martin X., 2004, Economic growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England
 3. Benabou R., 1996, Heterogeneity, stratification, and growth: macroeconomic implication of community structure and school finance, "American Economic Review", vol. 86.
 4. Bernanke В., Gurkaynak R., 2001, Is growth exogenous? Taking Mankiw, Romer and Weil seriously, NBER Working Paper No. W8365.
 5. Bosworth B., Collins S., 2003, The empirics of growth: an update, Brobkings Papers on Economic Activity, no. 34, vol. 2, s. 113-206.
 6. Bosworth В., Collins S.M., 2008, Accounting for growth: comparing China and India, "Journal of Economic Perspectives", vol. 22, s. 45-66.
 7. CBTED, 2010, The Conference Board Total Economy Database: Output, Labor and Labor Productivity Country Details, 1950-2009, September, www.conference-board.org.
 8. Chołaj H., 2007, Transformujące się Chiny w globalnym świecie - z perspektywy polskiej, szósty referat na pierwszą konferencję naukową „Chiny w globalnym świecie" zorganizowaną w Warszawie dnia 29 stycznia 2007 roku przez Wyższą Szkołę Społeczno - Ekonomiczną, satelitarną telewizję edukacyjną EDUSAT, Fundację Innowacja, Fundację Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej.
 9. Chow G.C., Li K-W., 2002, China's economic growth: 1952-2010, "Economic Development and Cultural Change", vol. 51, s. 247-256.
 10. Clarke R.J., 2007, India looks forward, "The OECD Observer", no. 263, October.
 11. Cohen D., Soto M., 2007, Growth and human capital: good data, good results, "Journal of Economic Growth", no. 12, s. 51-76.
 12. Cororaton C.B., 2003, Research and Development and Technology in the Philippines, Perspective Paper Series no. 10, Philippine Institute for Development Studies.
 13. de la Croix D., Doepke M., 2003, Inequality and growth: Why different fertility matters, "The American Economic Review", vol. 93, no. 4.
 14. Dreze L, Sen A., 1989, Hunger and public action, Oxford, Clarendon Press.
 15. Fan S., Zhang L., Zhang X., 2004, Reforms, investment, and poverty in rural China, "Economic Development and Cultural Change", vol. 52, no. 2.
 16. Fernandez R., Rogerson R., 1998, Public education and income distribution: A dynamic qualitative evaluation of education-finance reform, "The American Economic Review", vol. 88, no. 4.
 17. Fernandez R., Rogerson R., 2003, Equity and resources: An analysis of education finance systems, "The Journal of Political Economy", vol. 111, no. 4
 18. Grossman G.M., Helpman E., 1991, Innovation and growth in the global economy, the MIT Press, Cambridge MA.
 19. Haliżak E., 1999, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 20. Herd R., Dougherty S., 2007, Growth prospects in China and India compared, "The European Journal of Comparative Economics", vol. 4, no. 1.
 21. Kołodko G. W., 2008, Wędrujący świat, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 22. Kowalik T., 2000, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa;
 23. Kowalik T., 2007, Chiny -hybryda czy nowy system społeczno-ekonomiczny, drugi referat na pierwszą konferencję naukową „Chiny w globalnym świecie" zorganizowaną w Warszawie dnia 29 stycznia 2007 roku przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną, satelitarną telewizję edukacyjną EDUSAT, Fundację Innowacja, Fundację Chińsko-Polskiej Wymiany Gospodarczej i Kulturalnej.
 24. Krzysztofek K., Szczepański M.S., 2002, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 25. Lee J-W., Francisco R., 2010, Human capital accumulation in emerging Asia, 1970-2030, ADB Economics Working Papers Series, Asian Development Bank, no. 216, September.
 26. Lee J-W., Hong K., 2010, Economic growth in Asia: determinants and prospects, ADB Economics Working Paper Series, Asian Development Bank, no. 220.
 27. Luna J., 2006, A matter of time: India's emerging economic prowess, "Harvard International Review", vol. 27, no. 4.
 28. Nawrót K.А., 2008, Determinanty rozwoju gospodarczego krajów ASEAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 29. Noor A., 1980, Education and basic needs, Staff Working Paper, no. 450, World Bank, Washington D.С.
 30. OECD, 2008a, Education at glance 2008, OECD, Paris.
 31. OECD, 2008b, OECD statistics portal, www.stats.oecd.org, stan: 28 grudzień 2008 roku.
 32. Popov V., 2007, China's rise, Russia's fall: medium term perspective, TIGER Working Paper, no. 99.
 33. Rebelo S., 1991, Long-run policy analysis and long-run growth, "Journal of Political Economy", vol. 99, no. 3, s. 500-521.
 34. Rodrik D., 2006, Ноmе-grown growth, "Harvard International Review", vol. 27, no. 4.
 35. Sachs J., Radelet S., Lee J.-W., 2001, Determinants and prospects of economic growth in Asia, "International Economic Journal", vol. 15, no. 3, s. 1-29.
 36. Schultz T.W., 1960, Capital formation by education, "Journal of Political Economy", no. 68.
 37. Starzyk K., 2001, Przemiany gospodarcze w procesie reform, w: pod red. K. Tomala, Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978 - 2000, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 38. Tamura R., 2004, Human capital and economic development, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Papers Series, WP 2004-34, December.
 39. Tilak J.B.G., 1994, Education for development in Asia, New Dehli, Sage Publication.
 40. Tilak J.B.G., 2002, Building human capital in East Asia: what others can learn, The International Bank for Reconstruction and Development/ the World Bank, no. 37166.
 41. Wang P., Tallman E.W., 1994, Human capital and endogenous growth: evidence from Taiwan, "Journal of Monetary Economics", no. 34, s. 101-124.;
 42. Wang Y., Yao Y., 2003, Sources of China's economic growth 1952-1999: Incorporating human capital accumulation, "China Economic Review", vol. 14, s. 32-52.
 43. WDI, 2010, World Development Indicators, Online database, worldbank.org, stan na: 10 listopada 2010 roku.
 44. Whalley J., Zhao X., 2010, The contribution of human capital to China's economic growth, NBER Working Paper, no. 16592.
 45. Young A., 1995, The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience, "Quarterly Journal of Economics", vol. 110.
 46. Yusuf S., Nabeshima K., 2010, Changing the industrial geography in Asia. The impact of China and India, no. 56794, World Bank.
 47. Ząbkowicz A., 2006, Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 48. Zboroń H., 2009, Teorie ekonomiczne w perspektywie poznawczej konstruktywizmu społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu