BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmigielski Witold (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Studenci i uczelnie wyższe w Łodzi i innych wielkich miastach polskich w latach 2004-2008 : (kontekst europejski)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 237, s. 83-99, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczno-ekonomiczny i demograficzny rozwój Łodzi na tle wybranych miast Polski
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Szkolnictwo wyższe, Studenci
Knowledge-based economy, Higher education, Students
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
W dobie tzw. "gospodarki opartej na wiedzy" powszechność oraz jakość kształcenia, szczególnie na poziomie akademickim, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Fakt utrzymywania się tendencji rosnącej dla współczynników sekularyzacji w Europie i w Polsce może zapewne napawać optymizmem. Powinno także cieszyć to, że w ostatnich latach, mimo niekorzystnych zmian w strukturze demograficznej, w większości miast Europy obserwowany jest wzrost liczby studentów szkół wyższych. Dynamiczny rozwój sektora prywatnego w Polsce, który stał się naturalnym skutkiem zmian jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku, przyczynił się także w sposób znaczący do rozwoju niepublicznych uczelni wyższych. Powstanie tych uczelni rozszerzyło nie tylko ofertę studiów dla młodych ludzi, ale także stworzyło nowe miejsca pracy dla nauczycieli akademickich. Celem podjętej analizy jest nakreślenie ogólnych trendów i prawidłowości w rozwoju uczelni wyższych w Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu na tle innych wielkich miast w Europie Zachodniej i Środkowej oraz Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Key Data on Education in Europe 2009, Eurostat - publikacja dostępna na stronie internetowej: www.eurydice.org dn. 11.04.2009
 2. Magister dzięki Wikipedii, na: http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly /407605, magister_dzieki_wikipedii.html, dn. 11.04.2010
 3. Ogromna liczba studentów zaocznych obniża jakość kształcenia, na: http://praca.gazetaprawna.pl/ artykuly/400017, ogromna_liczba_studentow_zaocznych_obnizajakosc_ksztalcenia.html,2 dn. 11.04.2010
 4. Raport UNDP "Edukacja dla pracy". Publikacja dostępna na: http://europeandcis.undp.org/uploads/public/File/Edukacja_dla__pracy.pdf dn. 2.09.2010
 5. Studenci szkól wyższych w Polsce w roku akademickim 2007/2008, GUS
 6. Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r., GUS, Warszawa 2005
 7. Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r., GUS, Warszawa 2006
 8. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r., GUS, Warszawa 2007
 9. Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r., GUS, Warszawa 2008
 10. Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., GUS, Warszawa 2009
 11. Zmarzłowski K., Jałowiecki P., Dynamika zmian liczby studentów i preferencji wyboru kierunków studiów w Polsce w latach 1991-2006, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom X, Zeszyt 1
 12. http://www.urbanaudit.org, dn. 11.04.2010
 13. http://www.webometrics.info, dn. 11.04.2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/379
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu