BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogołębska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Stabilność finansowa w warunkach reżimu kursowego Currency Board
Financial Stability within Current Currency Board Regime
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 247, s. 57-66, tab.
Tytuł własny numeru
Instytucje finansowe i pozafinansowe w warunkach zmian koniunktury
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, System Zarządzania Walutą, Sztywny kurs walutowy
Financial sustainability, Currency Board Arrangement, Currency pegs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie zalet reżimu kursowego Currency Board (CB) przy osiąganiu stabilności finansowej gospodarki oraz zagrożeń reżimu dla jej utrzymania. Wprowadzenie ekstremalnie sztywnego reżimu kursowego, jakim jest CB, jest powszechnie uznawane za metodą zaimportowania stabilności monetarnej, a przez to tworzenie korzystnych warunków dla stabilności finansowej. Reżim ten jest uznawany zatem za dobrą alternatywę kursową dla krajów, które zmagają się z hiperinflacją (przykład Bułgarii), przechodzą transformację systemową i stabilizują gospodarkę (przykład Estonii i Litwy) lub muszą przywrócić stabilność finansową po przejściu kryzysu walutowego lub bankowego (przykład Hong Kongu). Korzyści z zastosowania reżimu - przede wszystkim stabilność makroekonomiczna, monetarna, przywrócenie lub zbudowanie wiarygodności polityki pieniężnej - są możliwe jednak do osiągnięcia pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków wyjściowych. Ponieważ jedną z cech charakterystycznych reżimu jest rygorystyczna zasada emisji pieniądza, tworzy się specyficzna rola banku centralnego oraz swoiste relacje między bankiem centralnym a systemem bankowym, które mogą tę stabilność wzmacniać lub osłabiać (wręcz stanowić czynnik kryzysogenny). Eksponując ten aspekt reżimu, jakim jest specyfika funkcjonowania systemu bankowego, autorka artykułu - na podstawie doświadczeń wybranych krajów - ma na celu przedstawienie problemu zapewnienia i utrzymania stabilności finansowej. (fragment tekstu)

Currency Board as an alternative for exchange rate regime has been popular since the 90-ties among the countries on the way to stabilization of their economies. The macroeconomic and monetary stability is subdued to the condition of credibility of the regime. The credibility can't be achieved without the sound banking system. The specific relations between the central bank and commercial banks, as well as specific rules of money creation constitute frameworks for banking sector operations. The article tackles the problems of creating and maintaining financial stability within CB regime.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa, 2007
  2. V. Santiprabhob, "Bank Soundness and Currency Board Arrangements: Issues and Experience," IMF paper on Policy Analysis and Assessment, December 1997, no 11
  3. A. Sławiński, Doświadczenia Argentyny ze stosowaniem izby walutowej, Bank i Kredyt, nr 12/2000
  4. M. Vernengo, Monetary Integration and Dollarization: No Panacea, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/556
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu