BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowski Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Private equity a kryzys
Private Equity against Economic Crisis
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 247, s. 91-107, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Instytucje finansowe i pozafinansowe w warunkach zmian koniunktury
Słowa kluczowe
Private equity, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje przedsiębiorstw, Kryzys gospodarczy
Private equity, Capital investments, Enterprises investments, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają do czynienia ze zmiennym otoczeniem. W wyniku kryzysu gospodarczego stało się ono jeszcze bardziej dynamiczne i nieprzewidywalne. Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw została w znacznym stopniu ograniczona. Banki, w obawie przed złymi wynikami finansowymi potencjalnych kredytobiorców, zmniejszyły ilość udzielanych kredytów, co może prowadzić do pogłębienia się spadku rozwoju gospodarczego kraju. Alternatywą wobec bankowych źródeł pozyskania kapitału mogą być fundusze private equity, które w zamian za wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału są gotowe zaakceptować ponadprzeciętne ryzyko. Ponadto spółki korzystające z tego źródła finansowania mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w postaci kapitału menedżerskiego, które, szczególnie w warunkach dynamicznych zmian na rynku, może okazać się kluczowym czynnikiem sukcesu gospodarczego wielu przedsięwzięć. Głównym celem autora opracowania jest przedstawienie wpływu kryzysu gospodarczego na sektor private equity w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu cyklu inwestycyjnego oraz wskazaniem na zaistniałe szanse i zagrożenia dla podmiotów działających w tym segmencie rynku finansowego. (fragment tekstu)

The primary aim of the article is to point out the impact of economic crisis on private equity industry in Poland. The attempt to identify opportunities and threats stemming from the economic situation for the firms which operate in this part of the financial market has been also taken up. The major hypothesis is that the economic crisis leads to slowing down the development of the private equity industry in Poland. The verification of this hypothesis has been carried out based on the analysis of data published by the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga. Inwestycje w private equity dla polskich inwestorów instytucjonalnych. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa 2007
 2. B.S. Black, R.J. Gilson, Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks versus. Stock Markets, "Journal of Financial Economics" 1998, no. 47
 3. P. Gompers, J. Lerner, The Venture Capital Cycle, The Mit Press, Cambridge, Massachusetts, 2006
 4. J. Grzywacz, A. Okońska, Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2005
 5. V. Kraft, Erfolgreiches Management von Private Equity-Investitionen in Turnarounds und Restrukturierungen. Universität St.Gallen, Working Paper 2001
 6. A. Kornasiewicz: Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2004
 7. R. Pałgan, Zalety venture capital w czasach kryzysu, "Gazeta Finansowa", 19.06.2009
 8. M. Panfil, Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005
 9. M. Pietraszewski, Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2007
 10. K Sobańska., P. Sieradzan, Inwestycje private equity/venture capital, wydawnictwo Key Text, Warszawa. 2004
 11. A. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/559
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu