BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Piotr (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Ewolucja zmian pomocy publicznej oraz kierunki jej udzielania dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013
Evolution of Change of Supporting for Enterprises in Poland : Economic and Regulation Aspects of State Aid
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 247, s. 179-193, tab.
Tytuł własny numeru
Instytucje finansowe i pozafinansowe w warunkach zmian koniunktury
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Pomoc regionalna, Pomoc sektorowa, Fundusze pomocowe, Programy pomocowe UE, Narzędzia polityki gospodarczej
Subsidies granted to enteprises, Regional aid, Sectoral aid, Subsidiary funds, EU assistance programs, Economic policy instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autora artykułu jest przedstawienie zmian w udzielaniu pomocy publicznej od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz kierunków udzielania pomocy w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wszystkie uregulowania prawne, działające na poziomie wspólnotowym, zostały stopniowo włączone do prawa obowiązującego na terenie naszego kraju. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie, które udzielają pomocy ze środków publicznych, muszą udzielać jej zgodnie z wytycznymi prawa wspólnotowego. Pojęcie pomocy publicznej należy do najszerzej opisywanego zagadnienia prawa subwencyjnego. Pomoc publiczna polega na selektywnym stosowaniu narzędzi polityki gospodarczej wobec konkretnych podmiotów. Służy realizacji określonych celów polityki prowadzonej przez władze publiczne, powinna mieć również konsekwencje selektywne, a nie ogólne. (fragment tekstu)

In the article there are presented the issues concerning supporting of enterprises in economic policy with a focus on economic and regulation aspects of state aid. The first part of article refers about the state aid notion. In the second part of article have been described a legal Polish documents concerning the state aid. In the next part of article have been described a Union legal documents concerning the state aid. The fourth part is saying about kinds of the state aid. The next part of article refers to state aid for enterprises for the year 2002-2007. The last part refers to state aid for enterprises for the year 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003
  2. J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Poltex, Warszawa. 2009
  3. A. Jankowska, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, PARP, Warszawa 2005
  4. I. Jaźwiński, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2007, nr 453
  5. P. Marquardt, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Warszawa 2007
  6. U. Mirończuk, Ile kosztuje polski wkład do unijnej pomocy, "Rzeczpospolita", 21.09.2009, s. B5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/566
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu