BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola kominikacji z młodymi dorosłymi w procesie budowania lojalności wobec marki produktów nietrwałych
The Role of Marketing Communication in Process of Creation "Young Adults" Loyality of the Brand of Nondurable Goods.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 135, s. 185-194, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Segmentacja rynku, Podaż, Komunikowanie marketingowe, Klient, Marka produktu, Promocja sprzedaży, Reklama, Konsument
Market segmentation, Supply, Marketing communication, Customer, Product brand, Selling promotion, Advertising, Consumer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Upowszechnianie się nowoczesnego marketingu wiąże się z postępującą segmentacją. Niewiele firm zadowala się charakterystyką zachowań przeciętnych nabywców, ze względu na konieczność rozpoznania złożoności przyczyn określonego postępowania i odkrycia cech różnicujących ich zachowania. Segment młodych dorosłych, tworzą osoby w wieku 18-29 lat. Wiele firm interesuje się tym segmentem , ponieważ stanowi on 20 % polskiego społeczeństwa. Oznacza to konieczność poznawania potrzeb tej zbiorowości i dostosowanie do niej podaży produktów, a także sposobu obsługi rynkowej. Artykuł bazuje na wynikach autorskich badań przeprowadzonych w okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku na próbie 886 osób w wieku 18-29 lat. Przeprowadzone badanie miało charakter ilosciowy, zastosowano kwestionariusz ankiety; badanie przeprowadzone zostało przez Internet. Zastosowano dobór kwotowy - skład próby został określony proporcjonalnie do udziału poszczególnych warstw w badanej populacji w Polsce (pod względem wieku i płci). (fragment tekstu)

The author empirical research results over the loyalty of the "Young Adults" (18-29 years old) segment to the brand consumer of nondurable products are presented in the article. The roles of particular elements of marketing-mix have been examined and in this context the role of marketing communication has been showed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzegorczyk W., Lojalność klientów wobec banku - czynniki i konsekwencje, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego nr 852, Wrocław 2000.
  2. Mały rocznik statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008.
  3. Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004.
  4. Marketing usług. Wybrane aspekty, red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu