BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola komunikacji wewnętrznej w procesie kształtywania wizerunku firmy
Internal Communication Role in Company's Image Building.
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 135, s. 245-254, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Komunikowanie wewnętrzne, Public relations, Klient wewnętrzny
Company image, Internal communication, Public relations, Internal customer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania znacznych nakładów pracy i środków finansowych. Każde przedsiębiorstwo stawia sobie za cel długookresowy wypracowanie takiego wizerunku, w którym rzeczywisty obraz firmy wśród stykających się z nią osób jest tożsamy z pożądanym. Wizerunek rzeczywisty kształtuje się w trakcie kontaktów między klientem a organizacją reprezentowaną przez pracowników. Wpływ zachowania i manier personelu, sposobu przyjmowania rozmów telefonicznych, prowadzenia negocjacji czy postaw przy sprzedaży na kształtowanie wizerunku firmy jest bezdyskusyjny. Celem rozważań podjętych w artykule jest wykazanie istotności komunikacji wewnętrznej w procesie kształtowania wizerunku rynkowego firmy. (fragment tekstu)

Good care about efficient information flow is undoubtedly in interest of every company. Nevertheless, a part of enterprises consciously underestimate internal, while focusing on building external communication's strategy. These organizations seem to be forgetting that good company image is created mainly by its employees. They send positive or neg-ative messages about their organization not only while fulfllling their professional duties but also in their private environment while contacting relatives, friends or neighbors. Therefore high-quality internal communication may contribute in significant way to market success of a company and managers should be morę interested in it. The objective of these reflections is to draw attention to the importance of internal communication and to describe its role in company's image building. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baerns B., PR-Erfolgskontrolle, IMK, Frankfurt 1995.
 2. Budzyński W., Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Wydawnictwo POLTEKT, Warszawa 2003.
 3. Cenker E., Public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2007.
 4. Christensen L.T., Askegaard S., Corporate Identity and Corporate Image Revisited, European Journal of Marketing 2001, No. 35 (3/4).
 5. Dortok A., A Managerial Look at the Interaction Between Internal Communication and Corporate Reputation, Corporate Reputation Review 2006, No. 8 (4).
 6. Gower Handbook of Internal Communication, red. E. Scholes, Gower Publishing Limited, Hampshire 1997.
 7. Hardaker S., Fill C., Corporate Services Brands: The Intellectual and Emotional Engagement of Employees, Corporate Reputation Review 2005, No. 7 (4).
 8. Komunikowanie się w biznesie, red. H. Mruka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, w Poznaniu, Poznań 2002.
 9. Liang D., Money Alone Can't Buy Happiness; Lack of Feedback is why some Employees Are Unhappy, Today, 2 March 2006.
 10. Majewska-Opiełka L, Umyśl lidera: jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Medium, Warszawa 1998.
 11. Public relations - materiały z II Kongresu PR, D. Tworzydło, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2003.
 12. Rozwadowska B., Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio EMKA, Warszawa 2002.
 13. Thomson K., Hecker L.A., The Business Yalue of Buy-in, w: Internal Marketing: Directions for Management, R.J. Varey, B.R.Lewis, Ruotledge, London 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu