BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurczewska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przedsiębiorczość w okresie niestabilności gospodarczej
Entrepreneurship in Times of Economic Instability
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 247, s. 259-268, tab.
Tytuł własny numeru
Instytucje finansowe i pozafinansowe w warunkach zmian koniunktury
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Koniunktura gospodarcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Stabilizacja gospodarcza
Entrepreneurship, Business trends, Small business, Economic stabilization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorki artykułu jest przedstawienie mechanizmów współoddziaływania między koniunkturą gospodarczą (zwłaszcza w okresie destabilizacji) a przedsiębiorczością, w tym: przedstawienie zależności między przedsiębiorczością a koniunkturą gospodarczą w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych, omówienie przyczyn szczególnie negatywnych skutków niestabilności gospodarczej dla sektora MSP, określenie roli, jaką pełni przedsiębiorczość w okresie stabilizacji i destabilizacji gospodarki, wyznaczenie roli instytucji dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym przytoczenie przykładów współcześnie podejmowanych przedsięwzięć antykryzysowych. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to discuss the relation between economic crisis and entrepreneurship. The discussion is conducted in the light of selected theories and events which took place in 2008 and 2009 (global financial crisis). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Acs, How is Entrepreneurship Good for Economic Growth, "Innovations", Winter 2006, s. 97
  2. M. Carre, R. Thurik, Understanding the role of entrepreneurship for economic growth, Discussion Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, Max Planck Society for Research into Economic Systems, 2005, s. 6
  3. M. Dejardin, Entrepreneurship and Economic Growth: An Obvious Conjunction? WPCREW, November 2000, s. 2
  4. C. Franco, Entrepreneurship and economic growth: An innovation system perspective, University of Bologna, 2003, s. l.
  5. B. Mikołajczyk, Infrastruktura Finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 30.
  6. OECD, The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and Policy Response, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, 2009, s. 6
  7. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
  8. S. Shane, E. A. Locke, C. J. Collins, Entrepreneurial motivation, "Human Resource Management Review" 2003, no. 13 s. 259
  9. R. Thurik, Entrepreneurship, Economic Growth and Policy in Emerging Economies, United Nations University, World Institute for Development Economies Research, Research Paper, No. 2009/12, March 2009, s. 1
  10. S. Wennekers, R. Thurik, Linking Entrepreneurship and Economic Growth, "Small Business Economics", Springer, August 1999, vol. 13(1), s. 27-55
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/572
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu