BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Poziom rozwoju gospodarczego państwa a wykorzystanie specjalnych stref ekonomicznych : analiza na przykładzie Polski
The Level of Country's Development and Special Economic Zones : Case of Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 247, s. 269-287, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Instytucje finansowe i pozafinansowe w warunkach zmian koniunktury
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Ulgi inwestycyjne, Rozwój gospodarczy, Inwestycje zagraniczne
Special economic zones, Investment incentives, Economic development, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Specjalne strefy ekonomiczne w ostatnich latach, tj. od 2003 r. stanowią główną siłę sprawczą inwestycji w Polsce. Taki wniosek można by wysnuć, analizując dostępne w mediach doniesienia. Najnowsza historia gospodarcza, po roku 1989, obfituje w różne inicjatywy legislacyjne, na podstawie których zostały wprowadzane udogodnienia dla inwestorów i przedsiębiorstw w ogóle. Jednakże dopiero SSE, i to od roku 2003, nabrały znaczenia w rozwoju gospodarczym Polski. Analizując funkcjonowanie SSE na świecie, stwierdzić możemy ich obecność zarówno w państwach rozwijających się, jak i o stabilnej ugruntowanej ekonomii. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje kwestia obecności SSE w krajach Europy Zachodniej, a raczej próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego państwa zachodnioeuropejskie nigdy nie utworzyły u siebie SSE z prawdziwego zdarzenia, według modelu SSE istniejących obecnie w Polsce? Drugi problem jest odmienny: dlaczego państwa rozwijające się, pomimo funkcjonowania SSE od wielu lat na ich terytorium, nie są w stanie wykorzystać oferowanych warunków do zintensyfikowania rozwoju gospodarczego. Powyższe pytania określają obszar badań przeprowadzonych przez autora i zarazem zakres tematyczny rozważań przedstawionych w niniejszym artykule; ujmując najprościej, ich przedmiotem będzie poziom rozwoju gospodarczego jako zasadnicze kryterium utworzenia i skutecznego wykorzystania SSE. (fragment tekstu)

If we want to understand, what happen if SEZ in Poland were created earlier than in 1997 and efficiency of this solution, we must describe investment economic policy in this time. Paper shows investment preferences for different companies, in various situations, and his limited impact in national economy. It was cause by lack of other conditions important for dynamic growth, like stable economic law or rare infrastructure. And conclusions that earlier creation of SEZ wasn't efficient, because using SEZ is join with compilation many economic factors from labor, industry and infrastructure. In paper I confirm thesis than level of economic growth is one of the most important factor for using SEZ when country would like did SEZ efficient for his economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Broszkiewicz, Polityka inwestycyjna, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 349
  2. J. Hicks, Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation, "Econometrica" 1937, vol. 5, s. 147-159
  3. M. Jakubiak, W. Kwaśniak, E. Sadowska-Cieślak, Znaczenie kapitału zagranicznego dla polskiej gospodarki, Raport BRE CASE, Warszawa 2000
  4. F.S. Mishkin, Ekonomia pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/571
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu