BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młodawska Jolanta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Japan's New Competitive Advantage : the Arguments and Proposals for Structural Reorientation
Nowa przewaga konkurencyjna Japonii : argumenty i propozycje na rzecz przeorientowania struktur
Źródło
Comparative Economic Research, 2010, vol. 13, nr 1-2, s. 111-127, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Sytuacja gospodarcza, Polityka gospodarcza państwa, Konkurencyjność gospodarki, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Economic crisis, Economic situation, State economic policy, Economy competitiveness, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Zgodnie z prognozami rządowymi gospodarka Japonii będzie dźwigać się w górę, chociaż w powolnym tempie. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo dalszego pogarszania się sytuacji w sferze zatrudnienia i koniunktury na rynkach zagranicznych. Panuje przekonanie, że nie należy się spodziewać pobudzenia gospodarki wskutek wzrostu eksportu, będącego z kolei efektem ożywienia w skali międzynarodowej, a raczej w wyniku kolejnych pakietów stabilizacyjnych i stopniowego wzrostu popytu wewnętrznego. Te prognozy należy traktować z dużą ostrożnością ze względu na znaczną nieprzewidywalność co do wysokości stopy bezrobocia, obawy odnośnie deflacji oraz prawdopodobieństwo, że recesja światowa może się okazać głębsza, niż się przypuszcza. Jak podaje agencja AFP (Gazeta Wyborcza z 08.12.2009) japońska gospodarka wreszcie ożywiła się w trzecim kwartale bieżącego roku, wychodząc na wielkości dodatnie, spadło też bezrobocie z 5,3% we wrześniu do 5,1% w październiku. Przeważają głosy że ożywienie jest bardzo kruche. Mogą o tym świadczyć wciąż spadające ceny, deflacja, a także rosnący kurs jena (najwyższy od 14 lat w stosunku do dolara: 84 jeny na 1 dolara), co zagraża japońskiemu eksportowi. (abstrakt oryginalny)

As forecasted by the Japanese government, the country's economy will grow, although slowly. This expectation is determined by the risk that the labour market situation and the worldwide business cycle will keep deteriorating. It is believed that the economy will not be spurred by exports growing as a result of worldwide recovery, but rather by a series of stabilization packages and gradually expanding domestic demand. The expectations should be treated with a great deal of cautiousness, because of the highly unpredictable rate of unemployment, the concerns about deflation and the probability of the global recession turning out more serious than expected. According to the AFP (Gazeta Wyborcza of 08 Dec. 2009), in the third quarter of 2009 the Japanese economy finally showed some signs of recovery and reached positive values; unemployment also dropped from 5.3% to 5.1% between September and October. The widespread opinion is that the recovery is very fragile, as proved by the steadily falling prices, deflation, and the rising yen exchange rate (the highest in the last 14 years - 84 yen to 1 US dollar), threatening the Japanese exports. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asahi Shimbun (Asahi daily), 29 July 1999
 2. Drzymała A. (2008), Wybrane aspekty oddziaływania japońskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na japońską gospodarkę [in:] 'Gospodarka w praktyce i teorii', no. 2
 3. Funabashi H., Longevity of Corporations in Japan, [in:] proceedings from the conference Corporate Cultures. Universality and Differences, Akademia im. L. Koźmińskiego, 13-14 May 2009
 4. Gazeta Wyborcza daily of 08 Dec. 2009: Japonia ogłasza wart 81 mld dolarów pakiet stymulacyjny
 5. Key Points of the Japanese Economy, internal documents of the Economic Section of the Japan Embassy in Poland, 5 July 2009
 6. Kojima A. (2008), A New Development Model for Japan. Selected Essays, 2000-2008
 7. Koyama Y. (2006), Direct Investment of Japanese Companies in Poland and other Countries in Central and Eastern Europe and their Strategies, proceedings from the conference Corporate Cultures. Universality and Differences
 8. Kozuń-Cieślak G. (2006), Kapitał zagraniczny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, [in:] Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji, E. Freitag-Mika (ed.), Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom
 9. JETRO (Japan External Trade Research Organization) internal documents, 2007
 10. Młodawska J. (2006), Reński model nadzoru koroporacyjnego w Niemczech i w Japonii - charakterystyka i perspektywy zmian, [in:] 'Gospodarka w praktyce i teorii', no. 2
 11. Młodawska J. (2008), Tradycja i współczesność-model nadzoru korporacyjnego [in:] Meandry japońskiej polityki, Marszałek-Kawa J. (ed.), Toruń
 12. Nihon Keizai Shimbun (Dziennik Gospodarki Japońskiej), January 2008
 13. Porter M., Takeuchi H., Sakakibara M. (2000), Can Japan Compete?, London
 14. Discussions with Yoji Koyama, professor emeritus at the University of Niigata, Japan
 15. The White Paper on International Trade 2001, METI (Ministry of Economy, Trade and Industry)
 16. The World Competitiveness Yearbook 2002, International Institute for Managment Development, 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.2478/v10103-009-0033-4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu