BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młodawska Jolanta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Japan' New Competitive Advantage : Enterprises' Innovative Initiatives and Government's Reforms
Nowa przewaga konkurencyjna Japonii : inicjatywy innowacyjne przedsiębiorstw i działalność reformatorska rządu
Źródło
Comparative Economic Research, 2011, vol. 14, nr 1, s. 61-80, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Technologie teleinformatyczne, Innowacyjność gospodarki, Konkurencyjność gospodarki, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Sektor prywatny w gospodarce, Współpraca międzysektorowa
Information and communication technologies, Innovation economy, Economy competitiveness, Restructuring of enterprises, Private sector in economy, Cross-sector cooperation
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Japan Housing Loan Corporation, Japan Public Highway Corporation
Japan Housing Loan Corporation, Japan Public Highway Corporation
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Artykuł ten stanowi kontynuację tekstu opublikowanego w "Comparative Economic Research for Central & Eastern Europe", Tom 13, nr 1/2/2010, pt. Nowa przewaga konkurencyjna Japonii. Argumenty i propozycje na rzecz przeorientowania struktur. Została w nim wyeksponowana rola sektora prywatnego we współpracy z agendami rządu. Artykuł składa się z czterech części. W części pierwszej przedstawiono historię nowych firm w branży teleinformatycznej (telefonia komórkowa, komputery) po 2000 roku, a także wskazano na determinanty innowacyjności. W części drugiej scharakteryzowano "podwójną ekonomię" Japonii w kontekście konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. W części trzeciej omówiono najważniejsze reformy strukturalne w Japonii w XXI wieku: Poczty, Housing Loan Corporation oraz Japan Highway Corporation. W części czwartej artykułu zaprezentowano wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)

This article is a continuation of the report "Japan's new competitive advantage. Arguments and proposals for structural reorientation" published in the "Comparative Economic Research for Central & Eastern Europe", vol. 13, no 1/2/2010, which mainly dealt with the role of the private sector's cooperation with governmental agencies. The discussion presented below is divided into four sections. Section one outlines the history of new ITC firms (mobile communications, computers) after the year 2000 and addresses innovation factors. Section two characterizes Japan's "dual economy" with respect to economic competitiveness and innovation. Section three discusses the major structural reforms (Japan Post, the Housing Loan Corporation and the Japan Highway Corporation) that were undertaken in Japan in the 21st c. Section four of the article provides final conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J. (2006), Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, Warsaw, SGH
 2. Bursa T. (2008), Historia krachów giełdowych, 'Deal', no. 1, April 2008, SKN Inwestor, Uniwersytet Łódzki
 3. Charkiewicz M. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kultura narodowa a uwarunkowania społeczne i kulturowe, [in:] M. Aluchna, P. Płoszajski. Zarządzanie Japońskie. Ciągłość i zmiana, Warsaw, SGH
 4. EconStats, Wall Streets, NY http://www.econstats.com/weo/V031.htm
 5. Economist The (2010), Return to sender; Japan's failed postal privatisation, London, 3 April 2010
 6. Ibata-Arens K. (2005), Innovation Entrepreneurship in Japan. Politics, Organization and High Technology Firms, Cambridge University Press
 7. Kojima A. (2008), A New Development Model for Japan. Selected Essays, 2000-2008, Tokyo
 8. Key Points of the Japanese Economy. Internal documents of the Economic Section of the Japan Embassy in Poland, 5 July 2009
 9. Lynskey M., Yonekura S. (2001), Softbank: An Internet Keiretsu and its Leveraging of Information Asymmetries, European Management Journal, vol. 19, 1 edition
 10. Message from the President: Japan Housing Finance Agency http://www.jhf.go.jp/english/message.html
 11. Mizutani F., Privatization of the Japan Highway Public Corporation: Policy Assessment, Paper for the 46th Congress for the European Regional Science Association, http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa06/papers/226.pdf http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa06/papers/226.pdf
 12. Młodawska J. (2010), Japan's new competitive advantage: the arguments and proposals for structural reorientation, 'Comparative Economic Research for Central and Eastern Europe', vol. 13, no. 1-2
 13. Nihon Keizai Newspaper (2000), 2 April 2000
 14. Nippon. Discovering Japan. Special Feature: Brand Japan, no. 1, 2009
 15. Porter M. (2001), Porter o konkurencji, Warsaw
 16. Porter M., Takeuchi H., Sakakibara, M. (2000), Can Japan Compete?, London
 17. Softbank profit soars; buys stake in Ustream http://www.japantoday.com/category/technology/view/softbank-profit-soars-buys-stake-inustream
 18. Susumu N. (2009), Roots in the Past, Ready for the Future, Nippon. Discovering Japan. Special Feature: Brand Japan, no. 1, 2009
 19. Takenaka H. (2008), The Structural Reforms of the Koizumi Cabinet. An Insider's Account of the Economic Revival of Japan, Nikkei Publishing Inc., Tokyo
 20. Tanaka A. (2000), Japanese Economy Now, proceedings of the conducted at the Faculty of International and Political Studies UŁ, Łódź
 21. UNIDO's International Yearbook of Industrial Statistics 2010 http://www.unido.org/index.php?id=7881&tx_ttnews%5D=455&cttash=09cad462f0
 22. Whotever Became of Hikari Tsushin? Ebiz news from Japan, J@pan Inc, 3 March 2008 http://www.japaninc.com/tt459
 23. Vogel S. (2006), How Government and Industry are Reforming Japanese Capitalism, London
 24. Yamori N., Kondo K. (2008), How has Japan Housing Finance Agency's Flat 35 affected regional housing markets?, Government Auditing Review, March 2008, vol. 15, Tokyo
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.2478/v10103-011-0004-4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu