BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strupczewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
W poszukiwaniu definicji ryzyka
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, 2008, s. 205-216, tab.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko w ubezpieczeniach
Risk, Risk management, Insurance risk
Abstrakt
Celem opracowania jest przegląd i synteza dorobku polskiej myśli dotyczącej ryzyka, w szczególności ryzyka ubezpieczeniowego, na tle zachodniej teorii ryzyka. Stopień rozwoju w tej ważnej dziedzinie ma znaczący wpływ na ubezpieczeniowe know-how, a więc pośrednio - decyduje o pozycji konkurencyjnej polskich ubezpieczycieli na europejskim rynku. (fragm. tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz Z.: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa handlowego. PWE, Warszawa 1968, s. 57.
 2. Brühwiler B.: Risk Management - eine Aufgabe der Unternehmensführung. Paul Haupt, Bem 1980, s. 40.
 3. Grzybowski W.: Przedsiębiorczość i ryzyko w gospodarce rynkowej. UMCS, Lublin 1994, s. 47-49.
 4. Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. AE, Katowice 1992, s. 47-48.
 5. Knight F.H.: Risk, Uncertainty and Profit. London 1933, s. 199.
 6. Kowalewski E.: Ryzyko ubezpieczeniowe - podstawowe pojęcia i terminologia. "Prawo Asekuracyjne" 1996, nr 2.
 7. Lange O.: Optymalne decyzje. PWN, Warszawa 1967, s. 198.
 8. Łazowski J.: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Lex, Sopot 1998, s. 11.
 9. Michalski T.: Ryzyko w działalności człowieka. [w:] Podstawy ubezpieczeń. T. I. Mechanizmy i funkcje. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000, s. 25.
 10. Michalski T.: Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 9.
 11. Minc B.: O ryzyku i niepewności. "Ekonomista" 1969, nr 2, s. 481.
 12. Nietyksza B.: Eksperyment - ryzyko - odpowiedzialność karna. Książka i Wiedza, Warszawa 1967, s. 205.
 13. Nietyksza B.: Zasady kompensowania szkód z tytułu ryzyka. Warszawa 1971, s. 33-34.
 14. Philipp F.: Risiko und Risikopolitik. C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1967, s. 13.
 15. Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa 1997, s. 76.
 16. Samecki: Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. PWE, Warszawa 1967, s. 13-18.
 17. Szymański Z.: Ryzyko w teorii ubezpieczeń. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1961, nr 8, s. 5-7.
 18. Warkałło W.: Prawo i ryzyko. Prewencja, represja i kompensacja w polityce przeciwszkodowej. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Warszawa 1949, s. 25 i nast.
 19. Warkałło W.: Ubezpieczenia majątkowe. PWE, Warszawa 1969, s. 157.
 20. Willet A.H.: The Economic Theory of Risk Insurance. Filadelfia 1951, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu