BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lacina Lubor (Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Czech Republic), Střelec Luboš (Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Czech Republic)
Tytuł
The Impact of Foreign Direct Investment on the Economic Growth in the Czech Republic
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w Republice Czeskiej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 19-28, wykr., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
Produkt krajowy brutto (PKB), Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Wzrost gospodarczy, Analiza regresji
Gross domestic product (GDP), Foreign investment, Direct investments, Economic growth, Regression analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Celem autorów jest analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy Czech w okresie transformacji. Część pierwszą stanowi charakterystyka napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Czech w okresie 1993-2006. W części drugiej analizowany jest wpływ BIZ na wybrane zmienne o charakterze mikroekonomicznym. W analizie tej l porównujemy przy tym "krajowe" i "zagraniczne" przedsiębiorstwa wykorzystując takie czynniki l jak udział w produkcji globalnej, wielkość zatrudnienia, produktywność pracy, kierunki eksportu l itp. W ostatniej części zaprezentowane zostały wyniki analizy regresji oraz podjęto dyskusję nad l wpływem BIZ i innych ekonomicznych i finansowych zmiennych na wzrost gospodarczy w Republice Czeskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the impact of Foreign Direct Investment on the economic growth in the Czech Republic during the period of economic transition.The first part summarises the Foreign Direct Investment inflow to the Czech economy during the period 1993-2006. The second part analyses the impact of Foreign Direct Investment on selected microeconomic variables. This analysis compares the "domestic" and "foreign" enterprises using the variables as the share on total production, number of employees, productivity of labour, export orientation etc. The last part of study presents results of multiple regression analysis and discusses the impact of Foreign Direct Investment and the other economic and financial variables on the economic growth in the Czech Republic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hustopecký P., J., I. Malá, Vicerozmĕrné statistick metody [2], Informatorium Praha 2005, p. 239
  2. Lacina L., S. Kapounek, L. Židek, The Role of Foreign Direct Investments for Creation of Social and Economic Value - The Case o the Czech Republic, Beijing International Conference On Applied Business Research, Beijing, China, 1 - 3.12.2005
  3. Lacina L., S. Kapounek, Vliv přilivu pimých zahraničnich investic na výkonnost českých podniků a konkurenceschopnost české ekonomiky, Sborník přispěvků z mezinárodni konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlin: FaME UTB ve Zlině, 26 - 27. dubna2007. p. 10, [CD-ROM]
  4. MPO (2004), Analýzy vlivu firem podpořených investičnimi pobídkami na vybrané indikátory české ekonomiky, Retrieved October 20, 2005 from: http://vogon.corpus.cz/xqw/webdav/-UTF8-/dms_mpo/getFileinternet/10880/11718/Makroekonomicke_analyzy_IP_022004.pdf
  5. Srholec M., Přímé zahraniční investice: teorie a praxe v mezinárodním srovnán, Linde nakIadatelství, s.r.o., Praha 2004, p. 171
  6. Database of CNB - FDI Statistics
  7. Database of times series ARAD
  8. Database DSI Full Campus Solution - section EUROSTAT
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu