BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Jan (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
An Analysis of the Innovation Level of Enterprises in the European Union
Analiza poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 47-66, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Innowacje, Procesy innowacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Badania i rozwój (B+R)
Industrial enterprises, Innovations, Innovation processes, Enterprise innovation, Research & Development (R+D)
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Czynnikiem decydującym o funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw jest ich konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, jest poziom ich innowacyjności. Zdolność l kreowania i wykorzystania innowacji staje się istotnym czynnikiem determinującym sprawność i działania przedsiębiorstwa oraz jego rozwój na konkurencyjnym rynku. Celem opracowania jest analiza porównawcza poziomu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w państwach Unii Europejskiej, a także wybranych zewnętrznych uwarunkowań procesów innowacyjnych w tych krajach. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw na l unijnym rynku stanowi jeden z najważniejszych czynników określających ich międzynarodową pozycję konkurencyjną. (abstrakt oryginalny)

The factor that is decisive for the functioning and development of enterprises is their competitive abilities in the domestic and International markets. The level of innovation is a key factor affecting the competitive abilities. The ability to create and use innovation becomes a major factor determining the effectiveness of operation and development of enterprises in the competitive market. The goal of this paper is to make a comparative analysis of the level of innovation activities of industrial enterprises in the European Union countries as well as of selected external conditions affecting innovation processes in those countries. The innovation level of enterprise sin the EU market is a key factor determining their international competitive position. (abstract original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J. (red.), Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998
 2. Bojewska B., A. Skowronek-Mielczarek, Uwarunkowania i finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski [red]: Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003
 3. Drucker P. F., The Practice of Management, Pan Piper, London 1968
 4. Freeman Ch., The Economics of Indrustial Innovation, F. Pinter, London 1982
 5. Janasz W., K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001
 6. Janicki A., Dobór kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstw wirtualnych, [w:] Innowacje i ich ocena techniczno-ekonomiczna w przemyśle. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Warszawa 1999
 7. Jasiński H. J., Czy innowacje mają wpływ na dynamikę gospodarki? Polskie doświadczenie w okresie transformacji, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski [red]: Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003
 8. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
 9. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960
 10. Sosnowska A., Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Materiały i Prace IFGN, SGH, Warszawa 2002
 11. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001
 12. Żołnierski A. (red), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, programy wspierania, programy badawcze, PARP, Warszawa 2006
 13. Poland in the World's and Europe 's background in 1995-2005, Minsterstwo Gospodarki, Warszawa 2006
 14. OECD Factbook 2006: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD 2006
 15. Science, Technology and Innovation in Europe. 2007 edition, European Communities, 2007
 16. El S 2005 database
 17. EIS 2006 database
 18. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu