BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olkowska Wiesława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Harmonization of the Tax System in Poland in Accordance with EU Standards
Harmonizacja systemu podatkowego w Polsce do standardów unijnych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 67-78, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatki pośrednie, Podatek od wartości dodanej (VAT), Standardy UE
Tax system, Indirect taxation, Value Added Tax (VAT), EU standards
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono funkcjonowanie polskiego systemu podatkowego. Zwrócono uwagę na funkcjonowanie podatku VAT w Polsce w odniesieniu do innych państw członkowskich UE.

This paper attempts to present the way in which the Polish tax system functions, first and foremost with regard to the VAT in Poland in relation to the VAT in European Union member states. An outline of the historical need to introduce the VAT in 1993 is presented which arose due to the necessity of harmonizing the Polish law with the tax system of the European Union member states. New system solutions have been pointed out that are effective since May 1, 2004 and apply to trade exchange that takes place on the internal EU market. Tax rates, entitative and legal exemptions resulting from the Act on VAT of March 11, 2004 are presented in the context of value added tax rates effective in chosen European Union countries. The research thread concentrates on the analysis of numerical data depicting VAT revenues and arrears in the light of other national taxes in Poland for the period between 2003 and 2005. Source materials for the period between 2003 and 2005 from the Tax System Department of the Ministry of Finance have been used for this assessment. These data made it possible to establish index values of taxpayer VAT indebtedness as compared to the Polish taxpayer indebtedness level, first and foremost in relation to direct income taxes (PIT, CIT) during the pre- and post-accession period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000
  2. Kulicki J., P. Sokół, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995
  3. Modzelewski W., B. Kabas-Komorniczak, K. Baran, C. Pieńkosz, M. Unisk, P. Roksisz,J. Pyssa, Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Note-book 138, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2005
  4. Olkowska W., Podatek od towarów i usług w świetle innych podatków państwowych w Polsce w latach 2000-2004, [w:] B. Berna ś, W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im O. Langego", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu, 2007
  5. Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza. Kraków 2005
  6. Zubrzycki J., Leksykon VAT, Vol I, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Warszawa 2005
  7. VI Dyrektywa VAT, Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu