BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrowolska Bogusława (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Value Added Tax in European Union Countries - Comparative Analysis
Podatek od wartości dodanej w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 79-94, tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
Podatki pośrednie, Podatek od wartości dodanej (VAT), Dochody budżetowe, Analiza porównawcza
Indirect taxation, Value Added Tax (VAT), Budget revenue, Comparative analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
System podatkowy Unii Europejskiej nie jest systemem jednolitym bowiem składa się z dwudziestu pięciu krajowych systemów podatkowych państw członkowskich. Wyjątkowa waga działań dostosowawczych w sferze podatku VAT wynika z kilku co najmniej powodów. Pierwszym jest fakt, że jest on wydajnym, pewnym i bardzo stabilnym źródłem dochodów dla budżetów krajowych we wszystkich państwach członkowskich UE. Drugim jest kluczowa rola tego podatku jako głównego instrumentu zapewniającego warunki swobodnego, opartego na zasadach uczciwe konkurencji przepływu towarów, usług i kapitału na wspólnym rynku europejskim. Trzecim powodem są wielorakie pozafiskalne skutki, jakie ten podatek wywołuje zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych oraz gospodarstw domowych. Niniejsza praca poświęcona jest problematyce funkcjonowania podatku VAT w krajach Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddana została struktura stawek i zakres przedmiotom podatku VAT oraz znaczenie tego podatku dla dochodów budżetowych państw Wspólnoty. (abstrakt oryginalny)

The tax system of the European Union is not coherent, since it consists of twenty five national tax systems of the individual member states. The extraordinary importance of adaptation measures with regard to VAT results from at least a few reasons. Reason number one is the fact that it constitutes an efficient, dependable and very stable source of income for the national budgets in all EU member states. The second reason is the key role of this tax as a primary instrument of ensuring proper conditions for the free movement of goods, services and capital on the European Common Market based on rules of fair competition. The third reason are the manifold non-fiscal effects this tax brings about both for business entities and natural persons/households. The present work is devoted to the function of VAT in European Union countries. A detailed analysis of the rate structure and the VAT objective scope, as well as the importance of this tax for the budget income of the Community states has been performed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodako K., Wewnątrzspólnotowe obroty handlowe, [w:] K. Wach (red.), Działalność gospodarcza Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 2. Brzeziński B., J. Głuchowski, Z. Kosikowski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, PWE, Warszawa 1998
 3. European Union Council Directive no. 77/1992/EC from October 19, 1992, complementing the common VAT system and introducing amendments to the European Union Council Directive no. 388/1977 regarding the unification of VAT rates (OJ EU L 316 from 1992-10-19)
 4. European Commission, Tax policy in the European Union, Brussels 2000
 5. EU Council Decision from August 29, 2000 regarding the system of the European Communities' own resources no. 2000/597/EC, Eurostat
 6. Famulska T., Pozafiskalne funkcje podatku od towarów i usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 1998/144
 7. Government Financial Statistic Yearbook, IMF, 2003
 8. Grabowiecki R., Wpływ systemu finansowo-podatkowego na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych (w świetle doświadczeń zagranicznych), Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1996
 9. Grzelak E., Podatek od wartości dodanej - reforma systemu podatkowego w Polsce, ODTiK, Jaktorów 1991
 10. Guides to European Taxation. Value Added Taxation in Europe, International Bureau of Fiscal Documentation, as of January 1, 2003
 11. International Financial Statistics, IMF, 2003
 12. Kaleta J., Perspektywy wyjścia z kryzysu, KAW, Warszawa 1988
 13. Krajewska A., Podatki- Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa, 2004
 14. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002
 15. Messere K.C., Toxpolicy in OECD Countries. Choices And Confticts, IBFD Publications BV, Amsterdam 1993
 16. Mujżel J., S. Owsiak, E. Mączyńska (ed.). System podatkowy. Rada Strategii Społeczno -Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Raport Nr 36, Warszawa 1999
 17. Neneman J., R. Piwowarski, Jaki system podatkowy, CASE, Warszawa 2004
 18. OECD Economic Surveys: Switzerland 1999, Paris
 19. Pomorska J. Szołno-Koguc, K. Wojtowicz, Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, UMCS, Lublin 2003
 20. Statistical Yearbooks of the Central Office of Statistics, 1995-2006
 21. Schenk O. Oldman, Value Added Tax: A Comparative Approach In Theory and Practice, Transnational Publishers, Inc. Ardsley, New York 2001
 22. Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 23. www.stat.gov.pl
 24. VAT rates applied in the member states of the European Community, European Commission, Directorate-General Taxation and Customs Union (DOC/2908/2004-EN)
 25. VAT rates applied in the Member States of the European Community, Situation at f May 2003, European Commission, DOC/2908/2003-EN
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu