BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Ewa (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
EU Regional Policies and their Consequences for Poland from a Financial Perspective 2007-2013
Polityka regionalna UE w perspektywie finansowej 2007-2013 i jej konsekwencje dla Polski
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 109-117, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka regionalna UE, Finanse publiczne, Budżet UE, Wydatki budżetowe
Regional policy, EU regional policy, Public finance, EU budget, Budget expenditures
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy i oceny polityki regionalnej Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 i jej konsekwencji dla polskiej gospodarki. Zasadniczym problemem, przed którym staje Polska po niespełna trzech latach członkostwa w UE jest zdolność absorpcji przez regiony rosnącej pomocy z budżetu Unii Europejskiej. Podstawowym warunkiem wykorzystania tak dużej pomocy jest zmiana finansów publicznych i zasad funkcjonowania administracji. Lepsze i sprawniejsze wykorzystanie środków budżetowych zapewnia dostosowanie dużej części wydatków publicznych do zasad unijnych oraz unijnej kontroli. (abstrakt oryginalny)

In the aforementioned case study, an endeavour has been made to analyse and assess the regional policies of the European Union and its consequences for the Polish economy, from a financial perspective, for the years 2007-2013. A fundamental problem Poland is faced with after nearly three years of EU membership, is the capability of regions to utilise the increasing assistance from the European Union budget. The basic conditions to being able to utilise such a considerable sum, is a change in the public finance system and of the regulations governing the functionality of the administration. A better and more efficient utilisation of the budgeted funds would be to achieved upon subjecting a large portion of public expenses to Union principles and control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecki J., Pomoc Brukseli nie wystarczy, "Rzeczpospolita", 14.04.2005
  2. Borkowski J., The Role of Structural Funds of Regional Development of the EU, Bureau of European Integration 2001
  3. European Commission, National Development Plan project for 2007-2013
  4. Gawlikowska-Hueckel K., A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do Unii Walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
  5. Karska A., Easier Access to Union Money, "European Union Monitor'', 2006, No 8
  6. Ostrowska K., Pieniądze z UE zachęciły samorządy do inwestycji, "Rzeczpospolita'", 22.09.2006
  7. Łojewska A., Unijne regiony biedy i bezrobocia, "Rzeczpospolita", 15.05.2005
  8. Statement of Two Years' Membership, "European Union Monitor", 2004, No 6/7
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu