BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajt Marek (Częstochowa University of Technology)
Tytuł
Disproportions in Regional Development in the European Union and Exploitation of Innovative Potential
Dysproporcje w rozwoju regionalnym w Unii Europejskiej a potencjał innowacyjny i jego wykorzystanie
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 175-188, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
Badania i rozwój (B+R), Polityka regionalna, Rozwój gospodarczy, Innowacyjność, Analiza regionalna, Analiza regresji
Research & Development (R+D), Regional policy, Economic development, Innovative character, Regional analysis, Regression analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Analizując politykę państw w zakresie działalności innowacyjnej często - błędnie pomija się uwzględnienie charakteru regionalnego wskazanego problemu. To właśnie odpowiednio ukierunkowana polityka regionalna - zwłaszcza w obszarze działalności B+R umożliwia właściwy rozwój innowacyjności państwa. W pracy, korzystając z dostępnych źródeł danych - OECD i EUROSTAT - przedstawiono analizę regionalną działalności B+R i innowacyjności. Wskazano istniejące zależności i problemy wynikające z silnego zróżnicowania badanych cech na poziomie regionalnym. W części końcowej - wykorzystując analizę regresji dla danych przestrzennych, wskazano na rzeczywiste różnice w podejściu do polityki finansowania działalności B+R. (abstrakt oryginalny)

Consideration of regional character of given problem is often wrongly omitted during analysis of country policy in area of innovative activity. It is the appropriately oriented regional policy - especially in R&D area - which enables the country to experience a proper increase of innovativeness. In this study, a regional analysis of R&D and innovative activity, based on available resources such as OECD and EUROSTAT, has been presented. Some existing relations and problems associated with strong diversification of examined characteristics on the regional level. has been indicated. In the final part, with the application of regression analysis of spatial data, some real differences in approach to R&D financing in the Europe, has been uncovered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. EUROSTAT, Regions: Statistical Yearbook 2005 Data 1999-2003, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2005
  2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
  3. OECD, The measurement of scientific and technological activities. Manual on the measurement of human resources devoted to S&T. "Canberra Manual", Paris 1995
  4. Osińska M. (red.), Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007
  5. Szajt M.. Innovative Activity in European Countries: Space-Time Analysis, MACROMODELS 2003, Łódź 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu