BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zrobek Janusz (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Development of Rural Regions in Poland in the Aspect of Integration with the European Union
Rozwój regionów wiejskich w Polsce w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 189-198, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Innowacyjność, Innowacje, Integracja regionalna
Rural areas, Rural development, Innovative character, Innovations, Regional integration
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Dążenie do pozyskiwania i utrzymania dobrej pozycji konkurencyjnej na rynku unijnym wymusza ciągle poszukiwanie nowych dróg rozwoju. Regiony wiejskie rozwijają się pod względem ekonomicznym wtedy, gdy potęguje się różnorodność ich tkanki gospodarczej. Podstawę takiego rozwoju stanowi orientacja zorientowana na poprawę przestrzennego dostępu do procesu innowacyjnego i samego procesu wprowadzania innowacji na peryferyjnych obszarach wiejskich. W warunkach Unii Europejskiej dla rozwoju wsi ważne są zwłaszcza oddolne, lokalne czynniki innowacyjne rzutujące na ten rozwój. (abstrakt oryginalny)

The desire for acquiring and keeping a good competitive position on the EU market imposes a constant search for new ways of development. Rural regions develop economically if the diversity of their economic tissue intensifies. The basis for such a development is an orientation towards improving the spatial access to the innovative process and the process of introducing innovations in peripheral rural areas as such. For the development of the countryside in the European Union bottom-up, local innovational factors influencing this development are particularly crucial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chyłek K., Ocena procesów innowacyjnych w Unii Europejskiej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2006, No. 3
  2. Grządziel Z., K. Poznańska, Wyzwania rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec globalizacji i integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie'', Kraków 2003
  3. Namibia przed Polską, www.onet.pl 6.11.2006
  4. Polska i Polacy w 2030 roku, www.onet.pl 15.02.2007
  5. Strużycki M., Integracja europejska - wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Master of Business Administration" 2003, No 6
  6. Weresa M., Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki: pozycja w świecie i w regionie, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003
  7. Włodarczyk M., J. Janczewski, Wykorzystanie możliwości recyclingu jako działania przedsiębiorstw w usługach motoryzacyjnych, "Przegląd Organizacji'' 2005, No 1
  8. Zalewski A., Uwarunkowania skuteczności stymulowania rozwoju lokalnego, "Problemy Zarządzania" 2006, No 3
  9. Zwierzchowski Z., Unia nadal chce być innowacyjna, "Rzeczpospolita" 2005, No 30
  10. Żynel M., Wspieranie przedsiębiorczości w Austrii, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu