BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Samorząd lokalny jako podmiot systemu informacji turystycznej : (na przykładzie gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego)
Local Self-Government as a Player in the Organisation of Tourist Information (Using the Example of Municipalities and Counties of the West Pomeranian Voivodeship)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 11, s. 45-60, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Turystyka, Informacja turystyczna
Local government, Tourism, Tourist information
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Spośród zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie funkcji turystycznej jednym z istotnych obszarów aktywności jest informacja turystyczna. Autor przedstawia miejsce jednostek samorządu gminnego i powiatowego w lokalnym systemie informacji turystycznej, wraz ze wskazaniem jednostek samorządu gminnego jako podmiotu odpowiedzialnego za kształtowanie współpracy między podmiotami lokalnej gospodarki turystycznej, czyli uczestnikami tego systemu. (abstrakt oryginalny)

One of the important areas of activity among the tasks of territorial self-government units in terms of tourism functions is tourist information. The author presents the place of municipality and county in the local tourist information system, as well as specifying the municipality as the entity responsible for the development of cooperation between entities of the local tourism market, namely the participants in this system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Die Analyse de Touristichen Industrie In Lankreis Police. Tour.com, Szczecin 2004.
 2. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2007, s. 275.
 3. Gryszel P., Propozycja systemu kategoryzacji i rekomendacji punktów informacji turystycznej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki. Informacja Turystyczna" 2006/7, s. 121-129.
 4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, Warszawa 2005, s. 51-52.
 5. Kotler P., Bowen J., Makens J., Marketing for Hospitality and Tourism, Nowy Jork 2006, s. 683.
 6. Kurek W.(red.), Turystyka, Warszawa 2007, s. 181.
 7. Merski J., Informacja turystyczna, Warszawa 2002, s. 86-87.
 8. Meyer B.(red.), Obsługa ruchu turystycznego, Warszawa 2008, s. 97.
 9. Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki, Warszawa 2010, s. 124.
 10. Rapacz A., Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych, w: G. Gotembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek-Przestrzeń-Przedsiębiorstwo, Poznań 2006, s. 296-299.
 11. www.polska.travel/pl.
 12. www.pot.gov.pl.
 13. www.zachodniopomorskie.pl.
 14. Ziółkowski R., Zarządzanie informacją w regionie turystycznym, Białystok 2007, s. 41-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu