BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajdel Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Trójsektorowa struktura gospodarcza w Polsce jako miernik rozwoju : (wybrane aspekty)
Three Sector Structure of the Polish Economy as Measure of Development : (Selected Aspects)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 18, s. 419-430, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Trójsektorowość gospodarcza, Produkt krajowy brutto (PKB), Zatrudnienie, Struktura zatrudnienia
Three-sector economy, Gross domestic product (GDP), Employment, Employment structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu skoncentrowano się na wybranych aspektach strukturalnych w polskiej gospodarce w kontekście rozwoju ekonomicznego. Trójsektorowa struktura zatrudnienia (obok PKB) jest jednym z podstawowych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także dojrzałości systemu rynkowego. Porównanie trój sektorowej struktury pracujących w Polsce i piętnastu krajach „dawnej" UE wskazuje na określone różnice w tym obszarze. Dlatego też wydaje się niezbędne poznanie przeobrażeń tej struktury zatrudnienia (zwłaszcza w latach 90. XX w. i na początku obecnej dekady). (abstrakt oryginalny)

This paper deals with selected aspects of three sector structure of employment (working) and GDP in Polish economy in context of economic development. The three sector structure of employment is one of basic coefficients of level of socio-economic development, and also the maturity of market system. The comparison three sector of structure working in Poland and 15 countries „former" UE indicates differences in this area. Therefore knowledge about changes in the employment structure in Poland seems to be essential (especially concerning last two decades). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson R., Court R., July 1999, Technology, Innovation and New Economy Project, Progressive Policy Institute.
 2. Employment in Europe 2009, 2009, Eurores, Luxembourg.
 3. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, 2009, red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, PARP, Warszawa.
 4. Karpiński A., 1998, Unia Europejska - Polska. Dylematy przyszłości, Wyd. Elipsa, Warszawa.
 5. Kaźmierczak Z., 1995, Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych, Wyd. UL, Łódź.
 6. Kryńska E., 2001, Dylematy polskiego rynku pracy, IPSS, Warszawa.
 7. Kwiatkowska W., 2000, Zmiany struktury pracujących w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce (ujęcie teoretyczne i empiryczne), red. S. Krajewski i T. Tokarski, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 8. Kwiatkowska W., 2007, Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź.
 9. Kwiatkowski E., 1980, Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa.
 10. Kwiatkowski E., 2010, Kluczowe wyzwania polskiego rynku pracy [w:] Rynek pracy w Polsce - tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski i L. Kucharski, Wyd. UŁ, Łódź.
 11. PO KL, 2007, Kapitał ludzki, MPiPS, Warszawa.
 12. Pracujący w gospodarce narodowej w 2008 r., 2008, GUS, Warszawa
 13. Rocznik Statystyczny Polski 2001, 2001, GUS, Warszawa.
 14. Rocznik Statystyczny Polski 2009, 2009, GUS, Warszawa.
 15. Rocznik Statystyczny Pracy 2001, 2001, GUS, Warszawa
 16. Rocznik Statystyczny Pracy 2006, 2006, GUS, Warszawa
 17. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003, 2003, Warszawa.
 18. Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej, 1999, red. G. Szczodrowski, Wyd. UG, Gdańsk.
 19. SPO RZL, 2004, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) na lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Bruksela, Warszawa.
 20. Strategia Lizbońska, 2002, Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu