BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeruszka Urszula (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Efektywność kształcenia w szkołach wyższych
Economic Effectiveness of Higher Education
Źródło
Polityka Społeczna, 2011, nr 1, s. 1-7, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Jakość kształcenia, Kształcenie zawodowe, Rynek pracy
Higher education, Education, Quality education, Vocational training, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wskazano znaczenie szkolnictwa wyższego jako siły napędowej rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Ukazano najistotniejsze kierunki zmian w tym sektorze edukacji. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu stanu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz problemowi jego efektywności. Konkluzje artykułu stanowi próba wskazania metod, które zbliżą polskie uczelnie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz oczekiwań pracodawców. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the meaning of higher educations a driving force behind the development of economy and society. The most significant directions of change in higher education are shown. Moreover, special attention is paid to the state of higher education in Poland and the problem of its effective. The article concludes with the discussion about method to improve the effective if institutions of higher education in Poland, which are already responding to the needs of society and economy and expectations employers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS (2009), Rocznik Statystyczny, Warszawa.
 2. GUS (2010), Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2009 r. Warszawa.
 3. Jeruszka U., red. (2000), Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Warszawa IPiSS.
 4. Jeruszka U., red. (2001), Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, Warszawa: IPiSS.
 5. Jeruszka U. (2006), Metody badania jakości kształcenia w szkołach wyższych, "Polityka Społeczna" nr 8.
 6. Kabaj M. (2000), Efektywność kształcenia zawodowego w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego, w: U. Jeruszka (red.), Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy. Warszawa IPiSS.
 7. Kabaj M. (2002), Optymalizacja struktur kształcenia zawodowego i popytu na pracę. Czy grozi nam masowe bezrobocie absolwentów szkół wyższych?, w: U. Jeruszka (red.), Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa: IPiSS.
 8. Kabaj M. (2006), Nowe metody badania jakości i przydatności kształcenia w szkołach wyższych, "Polityka Społeczna" nr 5-6.
 9. Kabaj M., Jeruszka U. przy współpracy Szatkowskiej D. Kaczyńskiej B. i Magnuszewskiej J. (2006), Raport z badań jakości kształcenia, losów i karier zawodowych absolwentów WSSE w Warszawie, maszynopis, Warszawa IPiSS.
 10. Kabaj M., Jeruszka U. (2009), Lepsze przygotowanie absolwentów szkół wyższych do potrzeb gospodarki i funkcjonowania na rynku pracy, ekspertyza, Warszawa: IPiSS Warszawa 2009.
 11. Karney J.E. (2007), Przedsiębiorczość jednostki w Polsce jako ważny wyznacznik współczesnych działań edukacyjnych, w: Z. Wiatrowski, K. Ciżkowicz (red.), Pedagogika pracy i andragogika. Z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, Włocławek: WTN-WS-E we Włocławku.
 12. Kryńska E., red. (2010), Diagnoza potrzeb i oczekiwań pracodawców, Warszawa: IPiSS.
 13. Tymowski J. (1975), Studia przemienne w FSO, w: Szkolnictwo wyższe i polityka naukowa w XXX-leciu PRL, Warszawa: IPNISW - MNSWiT - PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu